คอนเสิร์ต 2024 | คอนเสิร์ต 2024 ในไทย | งานคอนเสิร์ต | Sanook Music
WONHO 1st FAN CONCERT IN BANGKOK

WONHO 1st FAN CONCERT IN BANGKOK

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ที่ MCC Hall The Mall Bangkapi

 • วันที่/เวลา : อาทิตย์, 18 กันยายน 2565

 • สถานที่ : MCC Hall The Mall Bangkapi

 • ราคาบัตร : 5,900 / 4,900 / 3,900 / 2,900 บาท

S! Music

สนับสนุนเนื้อหา

WONHO 1st FAN CONCERT IN BANGKOK

WONHO 1st FAN CONCERT IN BANGKOK

วันแสดง              วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 
เวลาแสดง            17:00 น. (ประตูเปิด 16:00 น.)
สถานที่                MCC Hall The Mall Bangkapi
ราคาบัตร             5,900/4,900/3,900/2,900 บาท 
จำหน่ายบัตร         ทาง www.doconcert-ticket.com วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00น. เป็นต้นไป

WONHO 1st FAN CONCERT IN BANGKOK

WONHO 1st FAN CONCERT IN BANGKOK 

สิทธิพิเศษ:  

 1. บัตรราคา 5,900 บาท
  • รับสิทธิ์ Send Off ทุกที่นั่ง
  • รับสิทธิ์ Hand Card ทุกที่นั่ง
  • รับสิทธิ์ Group Photo กลุ่มละ 15 ท่าน จำนวน 200 ที่นั่งโดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น (จากทีมงาน) จำนวน 60 ที่นั่งโดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์กิจกรรมทุกที่นั่ง
 2. บัตรราคา 4,900 บาท
  • รับสิทธิ์ Send Off ทุกที่นั่ง
  • รับสิทธิ์ Hand Card จำนวน 100 ที่นั่งโดยการสุ่ม
  • รับสิทธิ์ Group Photo กลุ่มละ 15 ท่าน จำนวน 70 ที่นั่งโดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น (จากทีมงาน) จำนวน 30 ที่นั่งโดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์กิจกรรมทุกที่นั่ง
 3. บัตรราคา 3,900 บาท
  • รับสิทธิ์ Send Off ทุกที่นั่ง
  • รับสิทธิ์ Group Photo กลุ่มละ 15 ท่าน จำนวน 30 ที่นั่งโดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น (จากทีมงาน) จำนวน 10 ที่นั่งโดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์กิจกรรมทุกที่นั่ง
 4. บัตรราคา 2,900 บาท
  • รับสิทธิ์ Send Off ทุกที่นั่ง
  • รับโปสเตอร์กิจกรรมทุกที่นั่ง

หมายเหตุ: 

 • ประกาศผลผู้โชคดี Hand Card, Group Photo และ Signed Poster ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565
 • บัตร 1 ใบสามารถรับสิทธิ์สุ่มได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (สุ่มเข้าร่วมกิจกรรม Hand Card, Group Photo หรือ สุ่มรับ Signed Poster)
 • กิจกรรม Hand Card และ Group Photo จะจัดขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2565 และจะประกาศให้ทราบเวลาลงทะเบียนอีกครั้ง
 • กิจกรรม Send Off หลังจบแฟนมีตติ้ง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าชมงาน และ/หรือร่วมกิจกรรม หากพบการฝ่าฝืนกฏระเบียบการเข้าชมงาน
 • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

คอนเสิร์ตแนะนำอื่นๆ