OPPO Presents Mini Concert'The Mask Singer'

OPPO Presents Mini Concert'The Mask Singer'

จากรายการที่เป็น Talk of the Town สู่ mini concert THE MASK SINGER คอนเสิร์ตเปิดหน้าร้อง

  • วันที่/เวลา : อาทิตย์, 02 เมษายน 2560

  • สถานที่ : โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น7 สยามสแควร์วัน

  • ราคาบัตร : 2,500/2,000/1,500/1,000บาท