51 ปี งานเพลงหมอวราห์ คอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจ

51 ปี งานเพลงหมอวราห์ คอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจ

51 ปี งานเพลงหมอวราห์ คอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจ

  • วันที่/เวลา : อาทิตย์, 03 กรกฎาคม 2559

  • สถานที่ : หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  • ราคาบัตร : 3,000/2,000/1,500/500บาท