นั่งติดผี The Shock Live On Stage

นั่งติดผี The Shock Live On Stage

นั่งติดผี The Shock Live On Stage

  • วันที่/เวลา : พฤหัส, 16 มิถุนายน 2559

  • สถานที่ : เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์

  • ราคาบัตร : 2,000/1,500/1,000/800/500บาท