คอนเสิร์ต 2023 | คอนเสิร์ต 2023 ในไทย | งานคอนเสิร์ต | Sanook Music
๖๐ ปี ที่จดจำ ร้องระบำ รำ เต้น โดดเด่นพระเอก ปกรณ์ พรพิสุทธิ์

๖๐ ปี ที่จดจำ ร้องระบำ รำ เต้น โดดเด่นพระเอก ปกรณ์ พรพิสุทธิ์

เนื่อง ในโอกาสครบเกษียณอายุ คุณปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ในเดือนกันยายน 2559 ผู้ที่คุ้นเคย รัก และ ประทับใจในบทบาทการแสดงของคุณปกรณ์ พรพิสุทธิ์ มากว่า 30 ปี มีความประสงค์ ที่จะจัดงาน เพื่อเป็นการขอบคุณที่คุณปกรณ์ได้เป็นที่รัก เป็นที่ชื่นชอบ และให้ความสุขพวกเราเสมอมา จึงเชิญชวนท่านทั้งหลายมาอุดหนุนเข้าชมการแสดงในครั้งนี้โดยทั่วกัน

  • วันที่/เวลา : อาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2559

  • สถานที่ : โรงละครแห่งชาติ

  • ราคาบัตร : 4,000/3,000/2,000/1,000/500บาท

Thai Ticket Major

สนับสนุนเนื้อหา

๖๐ ปี ที่จดจำ ร้องระบำ รำ เต้น โดดเด่นพระเอก ปกรณ์ พรพิสุทธิ์

เนื่อง ในโอกาสครบเกษียณอายุ คุณปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ในเดือนกันยายน 2559 ผู้ที่คุ้นเคย รัก และ ประทับใจในบทบาทการแสดงของคุณปกรณ์ พรพิสุทธิ์ มากว่า 30 ปี มีความประสงค์ ที่จะจัดงาน เพื่อเป็นการขอบคุณที่คุณปกรณ์ได้เป็นที่รัก เป็นที่ชื่นชอบ และให้ความสุขพวกเราเสมอมา จึงเชิญชวนท่านทั้งหลายมาอุดหนุนเข้าชมการแสดงในครั้งนี้โดยทั่วกัน

คอนเสิร์ตแนะนำอื่นๆ