อัลบั้ม คู่หวาน คู่กรุง ชุดที่ 1 อรวี สัจจานนท์ + วิระ บำรุงศรี

ศิลปิน รวมศิลปินแกรมมี่

28 มี.ค. 56 8 เพลง

เพลงในอัลบั้ม คู่หวาน คู่กรุง ชุดที่ 1 อรวี สัจจานนท์ + วิระ บำรุงศรี

อัลบั้มอื่นของ รวมศิลปินแกรมมี่