อัลบั้ม Handel: Ode for St. Cecilia's Day, HWV 76

ศิลปิน The Rutgers University Choir, New York Philharmonic, Leonard Bernstein

19 พ.ค. 56 12 เพลง

เพลงในอัลบั้ม Handel: Ode for St. Cecilia's Day, HWV 76

อัลบั้มอื่นของ The Rutgers University Choir