แต่งตั้ง ปาน ทูตYWCA คนแรกของโลก

แต่งตั้ง ปาน ทูตYWCA คนแรกของโลก
+++  เนื้อหาที่ไม่มีผู้สนับสนุน  +++

สนับสนุนเนื้อหา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง นายกสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย และ ปิง ลี อุปนายก ไว ดับยู ซี เอ โลก ร่วมลงนามแต่งตั้ง ปาน-ธนพร แวกประยูร ศิลปินอาร์เอส เป็นทูตสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ คนแรกของโลก เพื่อพัฒนาเด็กและสตรีให้เป็นคนดี มีจริยธรรม มีวินัย และมีความรู้เพื่อเสริมสร้างชุมชน โดยมี พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.อาร์เอส ร่วมงานด้วย ณ ที่ทำการสมาคม ถนนสาทรใต้