กรี๊ด ด… ไม่มีหยุดให้สุดเสียง กับ2NE1 EXCLUSIVE FAN MEETING presented by YAMAHA

กรี๊ด ด… ไม่มีหยุดให้สุดเสียง กับ2NE1 EXCLUSIVE FAN MEETING presented by YAMAHA
+++  เนื้อหาที่ไม่มีผู้สนับสนุน  +++

สนับสนุนเนื้อหา

6 เมษายน ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี แฟนมีตติ้งสุดพิเศษครั้งแรกในเมืองไทยกับ 4 สาว 2NE1 ไม่มีการจำหน่ายบัตร ยามาฮ่าจัดให้เฉพาะคุณคนพิเศษเท่านั้น สิทธิ พิเศษสำหรับลูกค้ายามาฮ่า เพียงซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศ วันนี้ ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ส่งใบเสร็จลุ้นรับบัตรเข้างาน

ลุ้น ง่ายๆ เพียงเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ร้านที่ซื้อ อีเมล์ เบอร์บ้าน เบอร์มือถือ ให้ครบทุกอย่างบนหลังใบเสร็จ แล้วใส่ซองติดสแตมป์ส่งมาที่ ตู้ปณ 8 ปณฝ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10542 วงเล็บมุมซอง (2NE1) หมดเขตรับชิ้นส่วนทางไปรษณีย์ 31 มีนาคม 2554เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
• สำหรับสินค้าและบริการทุกประเภท ยกเว้นค่าผ่อนชำระประจำงวด
• ค่าใช้จ่ายทุก 200 บาท เท่ากับ 1 สิทธิ์การลุ้นรางวัล กรณีใช้มากกว่า 1 สิทธิ์ต่อใบเสร็จที่มีค่า 200 บาทขึ้นไป ต้องส่งสำเนาใบเสร็จพร้อมเขียนรายละเอียด มาตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับในใบเสร็จนั้น
• จับรางวัล 2 เม.ย. 2554 ที่ บจ. ไทยยามาฮ่ามอเตอร์
• ประกาศผล 3 เม.ย. 2554 ทาง www.yamaha-motor.co.th
• โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้โชคดีทราบทาง SMS ตั้งแต่วันที่ทราบผลการจับรางวัล
• ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์รับรางวัลภายใน 4 เม.ย. 2554 หากผู้โชคดีไม่ติดต่อยืนยันสิทธิ์ในเวลาที่กำหนดถือเป็นการสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัล สำรองไม่ว่ากรณีใดๆ
• ผู้โชคดีจำนวน 1,000 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่งๆ ละ 2,000 บาท มูลค่ารางวัลละ 4,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 4,000,000 บาท
• ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยต้องเสียค่าภาษีรางวัลร้อยละ 5 จากมูลค่าของรางวัล
และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่ง และการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ กรณีที่สละสิทธิ์ในการรับรางวัลไม่ว่าในกรณีใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนแปลงรางวัลในทุกกรณี
• พนักงาน บจ. ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ / ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและพนักงานในร้าน
/ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง / คณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการ
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด