KBank ท้าประกวดส่งคลิป ร้อง เต้น เล่นดนตรี

KBank ท้าประกวดส่งคลิป ร้อง เต้น เล่นดนตรี
+++  เนื้อหาที่ไม่มีผู้สนับสนุน  +++

สนับสนุนเนื้อหา

เพียงส่งคลิป แสดงความสามารถของคุณ หรือร่วมกับเพื่อน ๆ ไม่ว่าจะร้องเพลง หรือจะเต้น หรือจะเล่นดนตรีเพลงฝากให้เราช่วยดูแล จากภาพยนตร์โฆษณาฝากให้เราช่วยดูแล พร้อมดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลงพร้อมคอร์ดกีต้าร์ที่ http://apps.facebook.com/kbank-contest/ หรือเข้าไปที่ facebook/kbanklive วันนี้ – 15 มีนาคม 2554 ประกาศผลผ่าน Facebook/KBanklive วันที่ 22 เมษายน 2554