ศิลปิน RS ร่วมโครงการ 6 วัน63 ล้านความคิดฯ

ศิลปิน RS ร่วมโครงการ 6 วัน63 ล้านความคิดฯ
ศิลปินอาร์เอสฯ ชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการ 6 วัน 63 ล้านความคิด ร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จากที่รัฐบาลเปิดตึกสันติไมตรี เป็นสำนักงานในการรับฟังความคิดเห็นในโครงการ 6 วัน 63 ล้านความคิด ร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย บริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดส่งศิลปินในสังกัด เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ ได้แก่ แจ๊ค จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม, ซี-มัฑณาวี คีแนน, นัตตี้-ศรัณย์ภัทร พัชรเศรษฐกุล, ฟลุค ซีควินท์ (จิระ ด่านบวรเกียรติ)และ โยชิ ซีควินท์ (นิมิต มนัสพล) โดยกลุ่มศิลปินได้ร่วมเป็นอาสาสมัครรับโทรศัพท์ จากประชาชนที่โทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นของตนเอง ที่มีต่อระเทศชาติ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางจดหมาย หรือ ไปรษณียบัตรสำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชน เพื่อนำไปประกอบแผนการปรองดอง 3 ช่องทาง ประกอบด้วย ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2304-9999 จำนวน 300 คู่สาย ทางจดหมาย ตู้ปณ.9999 ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300 และทางเว็บไซต์ www.pm.go.th/forward ระหว่างวันที่ 1-6 ก.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 20.00 น. ภายใต้แนวคิดรับบริจาคความคิด โดยการรับฟังความคิดเห็นทางโทรศัพท์ จะรับเฉพาะวันที่ 1-6 ก.ค. 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-20.00 น. แต่ทางจดหมาย และเว็บไซต์ จะรับฟังตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป ไม่มีกำหนดเวลา สำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งปัญหาด้วยตัวเอง สามารถแจ้งได้ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งทางรัฐบาลจะนำความเห็นไปประกอบการการสำรวจความเห็นในช่องทางอื่น ๆพร้อมกันนี้ แจ๊ค ได้เป็นตัวแทนศิลปินกล่าวว่า ..........เป็นโครงการที่ดีที่รัฐบาล ต้องการฟังว่าประชาชนต้องการอะไร เดือดร้อนอะไร และอยากให้รัฐบาลแก้ไข และปรับปรุงตรงไหน พวกเราคิดว่า ในฐานะประชาชน หากรัฐบาลเปิดโอกาสให้ขนาดนี้ ก็จะเป็นการดีที่เราจะร่วมแสดงความคิดเห็นของเรา เพื่อเป็นการปฏิรูปการเมืองใหม่ และเพื่อเป็นการปรับให้มีความปรองดองขึ้นระหว่างรัฐบาล และประชาชน ซึ่งหากทุกคนหันหน้าเข้าหากัน ร่วมกันแก้ไข และช่วยกันสร้างความสามัคคีในประเทศ รัฐบาลก็จะทำงานได้อย่างไม่มีอุปสรรค และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติของเราครับ