Banana Music on The Beach Season 2

Banana Music on The Beach Season 2
+++  เนื้อหาที่ไม่มีผู้สนับสนุน  +++

สนับสนุนเนื้อหาSanook! Music ร่วมกับ 89 Banana FM จัดกิจกรรมให้เพื่อนๆ ได้ร่วมสนุก ลุ้นรับบัตรชมคอนเสิร์ต Banana Music on The Beach 2

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลดนตรีครั้งยิ่งใหญ่ที่หลายคนรอคอย Banana Music on The Beach 2 ครั้งนี้เราจะพาคุณไป เสพเพลงเพราะๆ ริมทะเลหัวหินแบบชิล ชิล กับศิลปินสุดพิเศษที่จะมาสร้างความประทับใจครั้งใหม่ใหญ่กว่าเดิมกับ 3000 คนริมหาดหัวหิน

ฟังเพลงพราะๆ จาก ETC ศิลปินเพลงป๊อปที่มาแรงที่สุดกับเพลงฮิตมากมายที่คุณรู้จักเป็นอย่างดี, ร้องเพลงซึ้งๆ กับ นูโว วงร็อครุ่นเก๋าที่คราหวอดในเส้นทางดนตรีมากว่า 10 ปี การันตีด้วยเพลงเพราะๆ ที่หลายคนไม่มีวันลืม และโดดให้มันส์กับ โมเดิร์นด็อก เจ้าของเอกลักษณ์ทางดนตรีที่ไม่เหมือนใคร และครั้งนี้พวกเขาก็จะมาร่วมสร้างความมันส์แบบสุดๆ ริมชายหาดหัวหินกับคุณอย่างแน่นอน พร้อมร่วมลุ้น Free Package resort สุดฮิปกว่า 100 แพคเกจ ติดตามทุกช่วงดีเจ

กิจกรรมนี้เฉพาะสมาชิก www.sanook.com

ของรางวัล
บัตรชมคอนเสิร์ต Banana Music on The Beach Season 2 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ*

1.อารยา สิงห์สวัสดิ์
2.อาทิตย์ เพ่งพินิจ
3.ณัฐภัทร ตุ้มภู่
4.อัญณิกา กฤษสมัย
5.รินทรัตน์ พลอยศรี
6.พิรานันท์ สิงหวิบูลย์
7.วรารัตน์ คล้ายสกุล
8. พิษณุ อินทรไชย
9. โชติกา แย้มกลีบ
10. วิลาวัลย์ วัฒนกุล
11. วีรวุฒิ วัฒนกุล
12. นภัทรชนน์ ทะปะละ
13. ปิยะชนก บริสุทธิ์
14. นารี กาสา
15. เอกชัย พงษ์เพียงไพโรจน์
16. สุพรรษา เกตทองส่ง
17. กำพล ทรรมคุ้มทรัพย์
18. ศิวพร ทองดี
19. กมลวรรณ ชูพันธุ์
20. สุปรีดา บุญที
21. พิเชษฐ์ สมบัติรัตนาเวศ
22. สุนีย์ สิริวัฒน์วิทูร
23. ฐณรรธพงศ์ ศรีสันต์
24. นุชศรา ยั่งยืน
25. ปริญญา ฤทธิ์เดช
26. สราวุฒิ เวียงวิเศษ
27. นันทวรรณ พันธ์อินทร์
28. จารุณี วัฒนสุนทรฤทัย
29. ศรายุทธ คงใหม่
30. อมรภูมิ จตุรภัทรพร
31. ภัทราภรณ์ เที่ยงธรรม
32. อุกฤษณ์ ชวชัยชนานนท์
33. ธิดารัตน์ เหมะสิขัณฑะกะ
34. ปาลวัฒน์ วิเศษ
35. ธนกร เลิศจิระกุล
36. ณัฐวุฒิ สายนภา
37. วรารัตน์ เหนือพันธุเดช
38. เมษ เสนาธรรม
39. วรพจน์ ทวีคงศักดิ์สกุล
40. ฑณิชา จันทรา
41. เกรียงไกร พิบูลย์สวัสดิ์
42. Jantima Warongsinghara
43. ยุวดี วรรณฉวี
44. เสาวนีย์ ช่างเชื่อง
45. พีรดนย์ ศิริไพศาลโสภา
46. ปริญญา รุ่งโรจน์กิจไพศาล
47. ธีระศักดิ์ โชติชีวกุล
48. เอกชัย คำสัมฤทธิ์
49. อรชุมา ล่อใจ
50. amornrat changpong
51. ธนาวุฒิ คุณวรเวทย์
52. สุทิศา เพียรเจริญทรัพย์
53. ยุทธนา รินทมาตร
54. นิรชา ชื่นณรงค์
55. แสงแข เกษตรภิบาล
56. sitthischai marsh
57. ยุรฉัตร เคียงศิริ
58. สาธิตา กาญจนัษฐิติ
59. ธัทรี สุทธิวารี
60. พรรวินท์ สนธยาพิลาศ
61. ชยุตม์ สุขพิริยกุล
62. มาลินี พินิจประสานกิจ
63. หทัยภัทร จรัสธเนศ
64. วันฉัตร พิพัฒนกุล
65. พัฒนันต์ เจริญเวช
66. ไพฑูรย์ ศรีอรัญญากุล
67. ภควดี ภูวนไท
68. รัตน์กรณิ์ ชินสุทธิ
69. สลิล ไกรยูรเสน
70. ธีรพร วงษ์ศรีสังข์
71. ชาติชาย ศรีสาโรช
72. ณิชาภัทร วชิรบรรเจิด
73. บุญทิวา สันติก
74. สายใจ ทิมทอง
75. พรสุภาหงษ์วิไล
76. สุวรรณา อินทรประสิทธิ์
77. สุทธิวรรณ ขันรักษา
78. ฐิติพงศ์ ไชยรังสินันท์
79. สุรชัย นิ่มน้อย
80. ธิติพร คล้ายพุฒ
81. สิริกร นาคพันธุ์
82. รุจิวรรณ์ ศรีสกุล
83. จิตตินันท์ กุมภวา
84. ศศิมาตา ไวศรีแสง
85. ธิดาทิตย์ เขียวละม้าย
86. วรัญญา ท้วมสัมฤทธิ์
87. วุฒิชัย แซ่โง้ว
88. ชนะ กันหยุย
89. เอม มีศรี
90. ศรีประภา วรพิมล
91. บงกชรัตน์ ปรีเปรม
92. พีรดา มากพึ่งพร
93. นิตยา โสรัจจะ
94. ทรงวุฒิ เกตุแก้ว
95. เยาวธิดา วรรณภิระ
96. Natcha Laohaviroj
97. มานิตย์ เล็กคำ
98. ณัฐกฤตา พัวสุทธิ
99. พรทิพย์ ยังแย้ม
100. อมรภูมิ จตุรภัทรพร

** ติดต่อรับบัตรได้ที่ จีเอ็มเอ็ม มีเดีย อาคาร GMM Grammy ชั้น 37 ภายในวันที่ 1 - 8 ธันวาคม (หยุดวันที่ 5 และ 7 ธันวาคม)