ดาวน์โหลด WeChat แล้วแอด “Major Group” Official Account รับส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์ 100 บาทต่อ 2 ที่นั่ง