กิจกรรมชิงบัตรภาพยนตร์ รักเอาอยู่

Sanook! ร่วมกับ M Picture จัดกิจกรรมให้ทุกคนร่วมสนุกโหวตคาแรกเตอร์สุดป่วน ลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง "รักเอาอยู่" ฟรี!! จำนวน 50 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) ในวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ที่โรงภาพยนตร์ เซ็นทรัลพระราม 9 รอบ 20.00 น. รับบัตรตั้งแต่ 18.30-19.00 น. เป็นต้นไป

หมดเขตร่วมสนุก พร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 50 ท่าน ได้แก่
1. ภัควัลย์ จิตติมานุสรณ์
2. วีรญา เรืองไชย
3. ราเชนทร์ ยี่ตั้ง
4. สุรพงษ์ ทองประดิษฐ์
5. วัลยา คงวิชญคุปต์
6. นวลนภา ผาวัน
7. สุภาพ สุทธนี
8. ฤทธิชัย วงศ์สารสิน
9. ภัณฑิรา โปร่งจิตร
10. นฤมล ดรหมั่น

11. จีรศักดิ์ วิชิต

12. ธนัญพนธ์ เทศขำ
13. Naphak Manphansa
14. วิมพ์วิภา สุขประเสริฐ
15. ณิชาภัทร หอมมาก
16. Onchira Wanna
17. พูนศักดิ์ มงคลพร
18. ณัฐวุฒิ พบครุฑ
19. เนาวรัตน์ แผ้ววัด
20. Chatpong Prommee

21. ถาวร อู่วัฒนสกุล

22. วุฒิชัย แซ่โง้ว
23. ศิริชัย โชติชมภู
24. สุธีกานต์ วัฏฏะวรสาร
25. รัชนิดา แก่นสิงห์
26. รักษ์ศักดิ์ โชติมงคลทรัพย์
27. ภัทร์นฤน สุนันทนาสุข
28. วาสินี ขาวสนิท
29. นิตยา ผันเจริญ
30. สรรพ์สิริ พรลักขณาสิริ

31. ศุภสินี สมเวที

32. สัมพันธ์ ตัณฑเทศ
33. นรินทร์ ตัณฑโอภาส
34. สุภารักษ์ ดวงมาลา
35. ไพโรจน์ ศักดิ์ศรยุทธ
36. พงษ์พิทักษ์ กุศล
37. เผ่าพงศ์ คชภรณ์
38. นภาพร เทพจันทร์
39. ศุภธนิศร์ ไพสิฐวิทยา
40. พัทธนันท์ ขวัญดี

41. มณฑล อาลัยสุข

42. จรรยา แซ่กัว
43. ธนพร ฟักประดิษฐศร
44. นิชาภา ศิริธนิกกุล
45. ศรายุทธ คงใหม่
46. นิติชัย การุณสถิตย์ชัย
47. ส้มลิ้ม จันทร
48. มาลี ทองประดิษฐ์
49. สุนิสา เนี๊ยะอั๋น
50. นันท์นภัส บัวเฟื่องคำถาม
: ในหนัง รักเอาอยู่ มีเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมกรุงเทพหนักที่สุดในรอบกี่ปีของประวัติศาสตร์ไทย
เฉลย :
50

 

หมายเหตุ

- ถ้ามีรายชื่อซ้ำกับเว็บไซต์อื่นจะแจกเพียงเว็บไซต์เดียวนะค่ะ

- ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมารับบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายติดอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ใบขับขี่ เป็นต้น

- ไม่รับสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรต่างๆทุกชนิดค่ะ

- กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องมีการฝากโทรศัพท์มือถือ, กล้องถ่ายรูป, หรืออื่นๆ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เรื่องล่าสุดของหมวด โดนใจคอหนัง

ดูหมวด โดนใจคอหนัง ทั้งหมด