การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จัดโครงการ Young Creative Traveller (YTC) ขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนแสดงออกถึงพลังความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในด้านต่าง ๆ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบในโครงการ YCT ที่จะกระตุ้นจิตสำนึกในการท่องเที่ยวอย่างถูกวิธี ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะสอดแทรกทักษะความรู้ และเปิดกว้างให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สำหรับโครงการ YCT Film Festival ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนา และสร้างผู้กำกับหน้าใหม่ ๆ ให้วงการภาพยนตร์ พร้อมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยได้นำพลังความคิดสร้างสรรค์และความสามารถที่มีอยู่มาใช้พัฒนาสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นจิตสำนึกในการท่องเที่ยวอย่างถูกวิธี สำหรับการประกาศรางวัล YCT Film Festival ในหัวข้อท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างคนรุ่นใหม่ ก็ได้ดำเนินมาถึงรอบตัดสินแล้ว โดยผลคะแนนที่ได้มาจากการโหวตและการตัดสินของคณะกรรมการ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ทีมปูน้อย ได้รับรางวัล Digital Camcorder - 5.25 Mega pixel รุ่น VP - D605 I มูลค่า 50,000 บาท 1. พลากร ศิวเวชช 2. จิรภัทร์ เพ็ชรดี 3. ฐิตา เตโชฬาร 4. เจนวิทย์ เสรีบุรี 5. กวิตา ฟองสถาพร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมสหาย ได้รับรางวัล Digital Camcorder VP - D325 I มูลค่า 25,000 บาท 1. อุดร คำพันธ์ 2. ณัฐพงศ์ เขียวศรี 3. วัชระ ประชันกลาง 4. โกวิท โพธิสาร 5. สุพล สุทธิยุทธเสนีย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัล Digital Camcorder VP - D103 I มูลค่า 15,000 บาท 1. นนตรา คุ้มวงศ์ รางวัล YCT Popular Vote ทีม Nature TV ได้รับรางวัล DVD Player DVD - P148 มูลค่า 3,000 บาท 1. ภัทรศรันย์ เจนการ 2. คมสันต์ บุญญะวิจิตร 3. ไพทูรย์ เกียรติคีรีรัตน์ 4. สุณิชา ศิริศักดิ์โสภิต 5. กำพล อุตสาหมงคล รางวัล Popular Vote ทีม I-DO ได้รับรางวัล เงินสด 3,000 บาท 1. ศรัณย์ อยู่คงดี 2. จารุรัตน์ เขจรบุตร 3. มณีนุช ทวีกานต์สกุล 4. สุกัญญา ปาณชู 5. มัสยา นาคปุณบุตร

ติดตามSanook! Movie

เช็ครอบหนัง โปรแกรมหนัง หนังใหม่ ดูหนัง ตัวอย่างหนังใหม่