แท็ก

เงินสมทบเกิน ประกันสังคม

เงินสมทบเกิน ประกันสังคม ใหม่ล่าสุด

ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนรับเงินสมทบเกินใน 1 ปี

ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนรับเงินสมทบเกินใน 1 ปี

ประกันสังคม เตรียมส่งหนังสือแจ้งผู้ประกันตนที่นำส่งเงินเกินจำนวนที่ต้องชำระ กรณีผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างหลายราย ให้ติดต่อขอรับเงินคืนได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากประกันสังคม

เปิดอ่าน16,036จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น2