ครม. ไฟเขียวตั้งบอร์ด "ดิจิทัลวอลเล็ต" เงินดิจิทัล 10,000 บาท ประชุมนัดแรกสัปดาห์นี้

ครม. ไฟเขียวตั้งบอร์ด "ดิจิทัลวอลเล็ต" เงินดิจิทัล 10,000 บาท ประชุมนัดแรกสัปดาห์นี้

ครม. ไฟเขียวตั้งบอร์ด "ดิจิทัลวอลเล็ต" เงินดิจิทัล 10,000 บาท ประชุมนัดแรกสัปดาห์นี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ครม. เคาะตั้งบอร์ด ดิจิทัล วอลเล็ต หรือเงินดิจิทัล 10,000 บาท นายกฯ นั่งเป็นประธาน ลุยประชุมนัดแรกสัปดาห์นี้

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ ที่ประชุม ครม. มีมติตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ส่วนรองประธาน ได้แก่

 • นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)
 • นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นอกจากนี้ ยังมีปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยคณะกรรมการดังกล่าว จะดำเนินการนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

 • การวางกรอบของโครงการ
 • รายละเอียดและแหล่งเงิน
 • โครงสร้างและกลไกที่จะใช้
 • รายการติดตามตรวจสอบ
 • ประเมินผลของนโยบายหลังดำเนินนโยบายไปแล้ว
 • เป็นคณะกรรมการที่จะอยู่ยาวในระยะเวลาของ 6 เดือนจนจบโครงการดิจิทัลวอลเล็ต หรือเงินดิจิทัล 10,000 บาท

อีกทั้งจะมีการประชุมนัดแรกภายในสัปดาห์นี้ ช่วงวันที่ 5 ต.ค. หรือวันที่ 6 ต.ค. โดยจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนนโยบายและรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ ภายใน 2-3 สัปดาห์หลังการประชุมนัดแรก โดยนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท รัฐบาลวางกรอบไว้จะดำเนินการได้ภายในเดือน ก.พ. 2567

สำหรับเงื่อนไขการใช้งานในระยะ 4 กิโลเมตรนั้น จะมีการหารือในคณะอนุกรรมการฯ แต่หลังได้รับเสียงสะท้อนเป็นไปในทิศทางในขยายและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการรวมถึงเทคโนโลยีที่จะนับมาใช้จะต้องเป็นกลไกที่เป็นไปตามกรอบกฎหมายภายใต้กำกับธนาคารแห่งประเทศไทย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook