บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนตุลาคม 2566 ใครได้ 1,800 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนตุลาคม 2566 ใครได้ 1,800 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนตุลาคม 2566 ใครได้ 1,800 บาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน คนผ่านอุทธรณ์ รอบเก็บตก ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 27 ส.ค.-26 ก.ย. 66 เงินเข้า 1 ต.ค. 66 เช็กเลยได้รับวงเงินย้อนหลังรวม 1,800 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลัง เคยประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน คนผ่านอุทธรณ์ ไปเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 66 ไปแล้ว และได้เปิดให้ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนผ่านเกณฑ์รอบอุทธรณ์ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.66 เป็นต้นไป

ซึ่งในเดือนตุลาคม 2566 กระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าให้ผู้ผ่านคุณสมบัติรอบอุทธรณ์ และยืนยันตัวตนสำเร็จในระหว่างวันที่ 27 ส.ค.-26 ก.ย. 66 โดยกระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card วันที่ 1 ต.ค. 66 โดยจะได้รับสิทธิย้อนหลังถึง 6 เดือน (เดือน เม.ย.-ก.ค. 66) วงเงินรวมทั้งสิน 1,800 บาท

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม 2566 หรือบัตรคนจน ที่กระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ รวมถึงกลุ่มผู้ที่ผ่านอุทธรณ์รอบเก็บตกระหว่างวันที่ 27 ส.ค.-26 ก.ย. 66 ซึ่งจะได้รับวงเงินย้อนหลังด้วย ส่วนวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม 2566 มีวงเงินเข้ากระเป๋ากี่บาท ไปดูกัน

วันที่ 1 ตุลาคม 2566

 • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน
  • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค (คนผ่านอุทธรณ์รอบเก็บตก ที่ยืนยันตัวตนระหว่าง 27 ส.ค.-26 ก.ย. 66 จะได้รับวงเงินย้อนหลังรวม 6 เดือน (เดือน เม.ย.-ก.ย. 66) รวมทั้งสิ้น 1,800 บาทต่อคน
 • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน

recive

วันที่ 20 ตุลาคม 2566

 • เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท โดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้
  • 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
  • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขดังนี้
  • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

วิธีลงทะเบียน

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การไฟฟ้านครหลวง

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าน้ำประปาฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังนี้
  • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง
  • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

วิธีลงทะเบียน

 • ผู้ใช้ประปาใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การประปานครหลวง

 • ผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาค

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook