บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิม ยังรับสิทธิซื้อสินค้า-ก๊าซหุงต้ม-ค่าน้ำ-ค่าไฟ เหมือนเดิม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิม ยังรับสิทธิซื้อสินค้า-ก๊าซหุงต้ม-ค่าน้ำ-ค่าไฟ เหมือนเดิม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิม ยังรับสิทธิซื้อสินค้า-ก๊าซหุงต้ม-ค่าน้ำ-ค่าไฟ เหมือนเดิม
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รายเดิม ยังได้รับสิทธิซื้อสินค้า วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม มาตรการช่วยค่าไฟ-ค่าน้ำ

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึง การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียน ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 มีจำนวน 19,381,909 รายนั้น ขอเน้นย้ำกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม ยังคงสามารถใช้สิทธิ์ได้อยู่แม้บางมาตรการจะสิ้นสุดลงตั้งแต่เดือน ก.ย. 65 แต่รัฐบาลยังคงเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป

สำหรับมาตรการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมยังได้รับสิทธิในเดือน ต.ค. ได้แก่ วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน โครงการเพิ่มกำลังซื้อ คนละ 200 บาทต่อเดือน วงเงินซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรคนจนทั่วไป 100 บาท ต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน วงเงินซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับร้านค้า หาบเร่ แผงลอย 100 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน

มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี ส่วนกรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เว้นแต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง เว้นแต่กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด ทั้งนี้ รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีได้ขยายระยะเวลาไปถึง 7 เดือน คือตั้งแต่ ต.ค. 65-เม.ย. 66