ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ 2565 เริ่ม 5 ก.ย.-19 ต.ค. 65

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ 2565 เริ่ม 5 ก.ย.-19 ต.ค. 65
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ 2565 เริ่มวันที่ 5 ก.ย.-19 ต.ค. 65 และจะเริ่มใช้สิทธิได้ในเดือน ม.ค. 66

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ระบุที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม มี

มีมติกำหนดกรอบดำเนินการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.-19 ต.ค. 65 รวมระยะเวลา 45 วัน

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ 2565 ผ่านช่องทางสาขาของ 3 ธนาคาร ได้แก่

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกรุงไทย

รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สำนักงานเขต ของ กทม. และช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน โดยหลังจากปิดรับลงทะเบียน จะเข้าสู่การตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งจะนำระบบ AI เชื่อมโยงข้อมูลกับ 38 หน่วยงาน เข้าตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมกับเปิดให้ยื่นอุทธรณ์จนถึงสิ้นปี 2565 และจะเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนได้ภายในเดือน ม.ค. 65

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ปี 2565 ราว 15-16 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีผู้ใช้สิทธิอยู่ราว 13 ล้านคน ส่วนวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะให้จำนวนมาก-น้อยขนาดไหน