ประกันสังคม วันแม่ 2565 ตรวจเต้านม-มะเร็งปากหมดลูกฟรี เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

ประกันสังคม วันแม่ 2565 ตรวจเต้านม-มะเร็งปากหมดลูกฟรี เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วันแม่ 2565 ประกันสังคมชวนผู้ประกันตนตรวจสุขภาพเต้านม-มะเร็งปากมดลูกฟรี เช็กเงื่อนไขคุณสมบัติได้ที่นี่

ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนพาแม่ตรวนสุขภาพเนื่องในวันแม่ 2565 วันแม่ 12 สิงหาคม 2565 ตรวจสุขภาพเต้านม-มะเร็งปากมดลูกฟรี เพียงแค่แสดงบัตรประชาชน เพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ตามเงื่อนไข-หลักเกณฑ์ที่กำหนด

เงื่อนไขหลักเกณฑ์มีดังนี้

 1. คุณแม่เป็นผู้ประกันตน ม.33-ม.39 ที่มีสิทธิเจ็บป่วย
 2. สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม
 3. สถานพยาบาลเครือข่ายในโครงการประกันสังคม
 4. สถานพยาบาลที่ทำข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมสุขภาพ

ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear เพื่อให้รู้ว่าเซลล์บริเวณปากมดลูกมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่

 • อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธี VIA เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงบริเวณปากมดลูกได้อย่างรวดเร็ว

 • อายุตั้งแต่ 30-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap smear

ตรวจเต้านม โดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข

 • อายุตั้งแต่ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
 • อายุตั้งแต่ 40-54 ปี ตรวจทุกปี
 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง