ตอบคำถาม เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เลื่อนเช็คอินที่พัก-โรงแรมต้องแจ้ง-เตรียมอะไรเพิ่มเติมบ้าง

ตอบคำถาม เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เลื่อนเช็คอินที่พัก-โรงแรมต้องแจ้ง-เตรียมอะไรเพิ่มเติมบ้าง
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

รวมคำถามยอดฮิต เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 หากต้องการเลื่อนวันเช็คอินที่พัก-โรงแรม ต้องจ่ายเงินเพิ่้มหรือเปล่า

เชื่อว่าผู้ใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 หลายคนคงมีคำถามในใจว่า หากจองโรงแรม-ที่พัก เพื่อทำการเช็คอินแล้ว ปรากฎว่ามีแผนที่จะต้องเลื่อนเช็คอินเข้าที่พัก-โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 กระทันหัน ในกรณีนี้จะสามารถเลื่อนวันเช็คอินได้หรือไม่ ซึ่งหากเลื่อนวันเช็คอินได้จะต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือไม่ แล้วผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม-ที่พัก ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 จะต้องทำอย่างไร มีอะไรเพิ่มเติมที่ควรรู้บ้าง Sanook Money ได้รวบรวมข้อสงสัยทั้งในกลุ่มของผู้ใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 และผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการฯ มาฝากกัน

ตอบคำถามการเลื่อนวันเช็คอินสำหรับผู้ทีได้รับสิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4

คำถาม: การเลื่อนวันเข้าพัก จะสามารถ Redeem ตั๋วเครื่องบินได้หรือไม่

 • คำตอบ: ยังสามารถได้รับสิทธิตามเดิม หากเดินทางตามเงื่อนไขของโครงการ

คำถาม: หากกดยืนยันสิทธิไม่ทันในเวลาที่กำหนด ทำให้การเลื่อนการเข้าพักไม่สำเร็จต้องดำเนินการอย่างไร

 • คำตอบ: ติดต่อโรงแรมให้ทำรายการใหม่ โดยส่ง Link มาให้ประชาชนกดยืนยันอีกครั้ง

คำถาม: ในการเลื่อนวันเข้าพัก ต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นด้วย สามารถทำได้หรือไม่

 • คำตอบ: ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากข้อกำหนดของโครงการ อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะวันเข้าพักเท่านั้น

คำถาม: ในกรณีติดต่อโรงแรมเพื่อแจ้งทำการเลื่อนวันเข้าพักสำเร็จแล้ว ต้องการเปลี่ยนแปลงรายการอีกครั้งสามารถทำได้หรือไม่

 • คำตอบ: สามารถทำได้โดยติดต่อโรงแรมเพื่อทำรายการใหม่อีกครั้ง

คำถาม: ราคาห้องพักจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ กรณีเลื่อนวันเข้าพักเป็นช่วง Hight Season

 • คำตอบ: รายละเอียดห้องพักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้โปรดติดต่อโรงแรมเพื่อเช็คจำนวนห้องพักที่ว่างสำหรับช่วง High season

ตอบคำถามกรณีเลื่อนวันเช็คอินสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม-ที่พักที่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

คำถาม: สามารถเลื่อนวันเข้าพักให้ประชาชนผ่านช่องทางใด

 • คำตอบ: ทำรายการผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน

คำถาม: สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดห้องพักได้หรือไม่

 • คำตอบ: ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ได้ นอกจากวันที่ทำการเช็คอิน

คำถาม: กรณีประชาชนไม่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้เนื่องจากสิทธิส่วนตัว หรือสิทธิโครงการไม่เพียงพอ

 • คำตอบ: ขอให้โรงแรมทำการเจรจาตกลงกับประชาชน เพื่อพิจารณาคืนเงินในส่วนของประชาชนที่ได้ชำระเข้ามาแล้ว หรือเสนอเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหมาะสม

คำถาม: หากทำรายการผิดสามารถแก้ไขได้หรือไม่

 • คำตอบ: สามารถแก้ไขได้ โดยแบ่งเป็นกรณีดังนี้
  • 1.ทำรายการผิด ประชาชนยังไม่กดยืนยันสิทธิที่แอปฯ เป๋าตัง
   • แจ้งให้ประชาชนกดยกเลิกการเลื่อนวันเข้าพัก
   • หลังจากนั้นทำรายการกำหนดวันเข้าพักใหม่ที่ถูกต้องบนแอปฯ ถุงเงิน
  • 2.ทำรายการผิด ประชาชนกดยืนยันการทำรายการ ผ่านแอปฯ เป๋าตังแล้ว
   • ทำรายการเลื่อนวันเข้าพักใหม่บนแอปฯ ถุงเงิน
   • แจ้งให้ประชาชนกดยืนยันการทำรายการอีกครั้ง พร้อมชี้แจงเหตุผล

คำถาม: โรงแรมสามารถทำการเลื่อนวันเข้าพักให้ประชาชนได้กี่ครั้ง

 • คำตอบ: ไม่จำกัดจำนวนครั้ง