บาดตาเซียน : 15/02/2012 ของสูง แต่แนวโน้มน่าสนใจ ... (TTCL)