NEX ส่งมอบต้นแบบ EV TRUCK ให้ไปรษณีย์ไทย ลุยทดสอบขนส่งสินค้า-พัสดุภัณฑ์

NEX ส่งมอบต้นแบบ EV TRUCK ให้ไปรษณีย์ไทย ลุยทดสอบขนส่งสินค้า-พัสดุภัณฑ์

NEX ส่งมอบต้นแบบ EV TRUCK ให้ไปรษณีย์ไทย ลุยทดสอบขนส่งสินค้า-พัสดุภัณฑ์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ที่อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มีการส่งมอบรถบรรทุกไฟฟ้า 6 ล้อ (EV TRUCK) จำนวน 1 คัน ซึ่งเป็นยานพาหนะต้นแบบ ที่บริษัทเน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาขึ้น สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานขนส่งไปรษณีย์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อลดมลภาวะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ตามโครงการทดสอบยานพาหนะขนส่งด้วยระบบไฟฟ้า (EV) เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนพลังงานบริสุทธิ์ ลดมลภาวะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก นายกำพุธ อยู่คง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานระบบไปรษณีย์และปฎิบัติการนครหลวง นายนเรศ ไชยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านระบบไปรษณีย์และปฎิบัติการนครหลวง และนายธงชัย เจริญยิ่งยศ ผู้จัดการฝ่ายยานพาหนะขนส่ง ร่วมรับมอบจาก นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และนายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

s__22192171

นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX กล่าวว่า NEX ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร ได้มีการทำ MOU กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64 เพื่อพัฒนารถบรรทุกไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ (EV TRUCK) สำหรับใช้ในการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนพลังงานบริสุทธ์ ลดมลภาวะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ไปสู่เป้าหมายและปฎิบัติงานได้จริงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งทาง NEX ได้ดำเนินการพัฒนารถ EV TRUCK ต้นแบบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมอบให้กับทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อนำไปทดสอบในภารกิจขนส่งไปรษณียภัณฑ์ ตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งจะทำการศึกษาศักยภาพในการใช้งานด้านต่าง ๆ อาทิ ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ และความคุ้มทุนเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์บรรทุกแบบใช้น้ำมัน โดยจะใช้วิ่งในเส้นทางกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง

669685

“การผนวกความร่วมมือของทั้งสองบริษัท ที่มีความชำนาญด้านการขนส่งและยานยนต์ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนารถบรรทุกไฟฟ้าสำหรับภารกิจขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้สามารถใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์ ทั้งยังเป็นการเริ่มนำพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยลดมลภาวะทางอากาศ และสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของภาครัฐที่มีการส่งเสริมให้ใช้ยานพาหนะไฟฟ้าในอนาคต” ซีอีโอ NEX กล่าว

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook