ผลตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 17 มกราคม 2565

ผลตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 17 มกราคม 2565

ผลตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 17 มกราคม 2565
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 23 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 32 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 17 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 5 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 29 ประจำวันที่ 17 มกราคม 2565

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง 3 RM 6 7 3 7 4 5 5

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ภ8 6 7 3 7 4 5 5
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 คQ 6 7 3 7 4 5 5
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ญS 6 7 3 7 4 5 5

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 10,000 บาท

6 7 3 7 4 5 5

รางวัลที่ 2 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 5,000 บาท

1143169 3271946 5796060

เลขท้าย 3 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 10 บาท

8 9 7 9 8 6

เลขท้าย 4 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 90 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และรางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

3 1 3 0

รางวัลที่ 3 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 5,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท

1112926 5618371 7176230 7679839 8435355
1883612 6758887 7370408 8315936 9434526

รางวัลที่ 4 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 2,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 1,000 บาท

0885643 1599658 1601481 1724797
2071439 3954851 5384828 7779063
2195600 3969719 5462678 8481199
3366628 4572034 6881303 8835626
3944299 4754858 7484250 9333526

รางวัลที่ 5 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 1,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 500 บาท

0080809 1831631 2815063 3975594
0573134 1849544 3027628 4080719
0630442 1938887 3172645 4146327
0883919 2089847 3240778 4279999
0917633 2219353 3260196 4310774
0948863 2342382 3293741 4524614
1234350 2410877 3496182 4625818
1260005 2475579 3498473 4947866
1348353 2489694 3602335 5033044
1465739 2497728 3607141 5038518
1814157 2661495 3865594 5169131
5174757 6228462 7377888 8338601
5192227 6265062 7417870 8366760
5201457 6279870 7436134 8385288
5298465 6307602 7560293 8433290
5341815 6430331 7615406 8487525
5383711 6447780 7624922 8834299
5540774 6565985 7757313 8972712
5615706 6757640 7844006 8995130
5783582 6758066 7864756 9070817
5792788 6817280 8039524 9106899
5896155 6919640 8060901 9365651
5920096 7127015 8119984 9819180
5989287 7258307 8151996 9975363
6009134 7326099 8221981 9975879

สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวด มูลค่า 2,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออมโดยใช้เลขท้าย 4 หลักของรางวัลที่ 1

ฝกฅว 7455

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook