ขั้นตอนเช็คสิทธิประกันตนมาตรา 39 ที่ www.sso.go.th รู้ผลรับ 5,000 บาท ได้ที่นี่

ขั้นตอนเช็คสิทธิประกันตนมาตรา 39 ที่ www.sso.go.th รู้ผลรับ 5,000 บาท ได้ที่นี่

ขั้นตอนเช็คสิทธิประกันตนมาตรา 39 ที่ www.sso.go.th รู้ผลรับ 5,000 บาท ได้ที่นี่
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อรู้ผลรับเงินเยียวยาประกันสังคมคนละ 5,000 บาท

จากมาตรการเยียวยาล่าสุด ในกลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ศบค. ฉบับที่ 27 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มแรงงานประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 2,500 บาท มาตรา 39 และมาตรา 40 จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลคนละ 5,000 บาทนั้น

ต้องบอกก่อนว่าผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 39 เป็นการประกันตนภาคสมัครใจ กรณีที่เคยทำงานในบริษัทและเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 มาก่อน แต่เกิดตกงานหรือลาออก แล้วยังต้องการรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอยู่ ก็สามารถสมัครในมาตรา 39 ได้ โดยผู้ประกันตนจะส่งเงินสมทบเข้ากองทุน 432 บาทต่อเดือน (คิดจากฐานสูงสุด 4,800 บาท คูณ 9%) จะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ

อีกทั้งผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 39 จะได้รับความช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 อีกด้วย โดยจะได้รับค่ารักษาพยาบาล กรณีติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยและต้องหยุดงานตามคำสั่งของแพทย์ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

หากผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 39 ต้องการตรวจสอบสิทธิว่าจะได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมจากรัฐบาลคนละ 5,000 บาทหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม โดยมีวิธีตรวจสอบสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 ดังนี้

วิธีตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 39

1.เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือก "ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 39)"

ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยามาตรา 39

2. เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39
3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสตามรูปที่กำหนด
4. กดค้นหา

ตรวจสอบสิทธิมาตรา 39

5.ระบบจะแสดงผลการค้นหาพร้อมระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่

มาตรา 39

ข่าวเยียวยาประกันสังคม เพิ่มเติม