สศส. ร่วมกับขอนแก่น จัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 ต่อยอดธุรกิจ-สร้างมูลค่าเพิ่ม

สศส. ร่วมกับขอนแก่น จัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 ต่อยอดธุรกิจ-สร้างมูลค่าเพิ่ม

สศส. ร่วมกับขอนแก่น จัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 ต่อยอดธุรกิจ-สร้างมูลค่าเพิ่ม
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 (Isan Creative Festival 2021) จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่างๆ ที่สามารถแสดงศักยภาพทางด้านการออกแบบ การพัฒนาทักษะ ตลอดจนเชื่อมโยงการแก้ปัญหาและการพัฒนาเมืองในหลายมิติ ทั้งด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การศึกษา รวมถึงการสร้างประสบการณ์ร่วมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ คนในชุมชน และประชาชนที่สนใจทั่วไป เข้าถึงคุณค่าของการออกแบบ ที่สามารถยกระดับการเพิ่มมูลค่าให้กับต้นทุนทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันจะนำไปสู่

การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป ผ่าน 8 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ 2. เสวนา 3. เวิร์กชอป 4 อีเวนต์และมิวสิกโปรแกรม 5.การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 6.ตลาดนัดสร้างสรรค์ 7. โปรโมชัน 8.กิจกรรมเปิดบ้านแดนอีสาน โดยจัดขึ้นใน 2 พื้นที่หลัก ได้แก่ 1. ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์ และ 2. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น - ย่านกังสดาล ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดขอนแก่น และ 19 จังหวัดภาคอีสาน กว่า 200 รายการ ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มวัย สามารถเข้าชมในพื้นที่จัดแสดงได้อย่างทั่วถึงและปลอดความกังวล คณะผู้จัดงานได้มีการจำกัดจำนวนการเข้าชมในพื้นที่ และให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมงาน และสามารถเข้าชมงานทางออนไลน์ได้ในบางกิจกรรม เช่น เสวนา การแสดงดนตรีออนไลน์ นิทรรศการและโชว์เคสในรูปแบบ Online tour ทางเฟซบุ๊กเพจ Isan Creative Festival นอกจากนี้ยังมี แพลตฟอร์มออนไลน์ “คราวด์เช็ค” (Crowd Check) ที่สามารถเช็คความหนาแน่นของคนแต่ละพื้นที่ได้ ก่อนเข้าเยี่ยมชมงานให้ทุกคนอุ่นใจ โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างปลอดภัยสูงสุด ตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ด้าน นายชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น เผยว่า ตลอดระยะเวลาการจัด “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564” (Isan Creative Festival 2021) ผู้ที่มาชมงาน จะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ และไฮไลต์ ดังนี้

1.กังสดาลย่านเดินเท้า (Kungsadan Walkable Project) โดย Creative Economy Agency (CEA) x Urban Room : โครงการต้นแบบพัฒนาสร้างสรรค์ทางเดินเท้ารูปแบบใหม่ให้สวยงามเป็นระเบียบ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จัดแสดงที่ ถนนด้านหน้า TCDC ขอนแก่น และย่านกังสดาน ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 – 20.00 น.

s__217636893

2.นิทรรศการ ศูนย์พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business Center) โดย Creative Economy Agency (CEA) : นำเสนอแนวทางส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพของธุรกิจท้องถิ่นของภาคอีสาน จัดแสดงที่ Creative Space, TCDC ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30-18.00 น.

s__217636892

3.นิทรรศการ สามัญประจำบ้าน โดย Creative Economy Agency (CEA) x ISSARAPHAP : บอกเล่าเรื่องราว การตีความใหม่ของสิ่งธรรมดาสามัญรอบตัวเรา โดยหยิบมาสร้างสรรค์คุณค่าในรูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จัดแสดงที่ ห้องแกลเลอรี่ TCDC ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30-18.00 น.

4.นิทรรศการ อิ่มท้อง สมองใส (Lunch and Learn Project) โดย Creative Economy Agency (CEA): นิทรรศการรถพุ่มพวง Lunch and Learn Project โครงการต้นแบบที่นำเสนอการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน ที่เชฟมืออาชีพ มาร่วมออกแบบและสร้างสรรค์สูตรอาหารกลางวัน ให้เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา จัดแสดงที่ TCDC ขอนแก่น และพื้นที่สัญจรอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00-20.00 น.

s__217636891

5.Eating and living project : โปรโมชั่นเมนูสุดพิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อพัฒนาและต่อยอดศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารอีสานให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น ปรุงจากวัตถุดิบท้องถิ่น เสิร์ฟให้ลิ้มลองเฉพาะเทศกาลฯ นี้ เท่านั้น

6.นิทรรศการ หลังฮ่าน (Hidden Life Behind the Show) ชวนชมภาพถ่ายขาว-ดำ ที่บันทึกด้วยฟิล์ม ผสมผสานศิลปะจัดวาง (Installation Art) บอกเล่าเรื่องราวการสืบสาน “หมอลำลูกทุ่ง” ศิลปะอันทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน ที่มีมาช้านาน ที่พร้อมจะเปิดเผยให้ชมฉากชีวิตจริงหลังฮ่าน (หลังเวที) กับนิทรรศการผลงานภาพถ่าย ผ่านสายตาอันเฉียบคม หลังเลนส์ ของ “วชิระ ตราชู” ศิลปินช่างภาพมืออาชีพ คนดี ศรีขอนแก่น จัดแสดงที่ อาคารสมบัติทัวร์ – สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม -15 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00-20.00 น.

7.นิทรรศการ อีสานกางมุ้ง โดย Nutida x Hear and Found : เล่าขานตำนานบุญบั้งไฟริมโขง ภายใต้แนวคิด “ใจเชื่อ ใจศรัทธา แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมักเป็นเรื่องมหัศจรรย์” บอกเล่าผ่านการนอนกางมุ้ง อันเป็นเสน่ห์แห่งวิถีคนอีสานแต่นานมา ที่มักนอนร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ใต้มุ้งหลังเดียวกัน จัดแสดงที่ เดอะวอลล์ ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00-20.00 น.

8.นิทรรศการ ปรับย่าน ปลุกวิถีศรีจันทร์ (Srichan Makeover) โดย Creative Economy Agency (CEA) x A49 : ชมผลงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะและการจัดการทางเท้าอย่างสร้างสรรค์ ที่ผสานอัตลักษณ์ย่านศรีจันทร์ ให้เข้ากับวิถีเมืองยุคใหม่ จัดแสดงที่ ย่านศรีจันทร์

9.นิทรรศการ สืบแซบตำบักหุ่ง (Somtam Decoded Exhibition) โดย เฮือนคำนาง: ถอดรหัสความแซบนัวของตำบักหุ่ง (ส้มตำ) เมนูอัตลักษณ์อีสานที่โด่งดังไปทั่วโลก จากการผสมผสานวัตถุดิบธรรมดา แต่แซบอย่างน่าทึ่ง จัดแสดงที่ ลานจอดรถ – TCDC ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00-20.00 น.

10.นิทรรศการโฮงทอ โฮงถัก ฮักถิ่น (Weaving factory) โดย FOUNDISAN x Curated x บริษัท มีเดียม เวลล์ จำกัด: ตื่นตางานฝีมือทั้งผ้าทอและงานจักสานของชาวอีสาน เล่าผ่านมุมมอง “ความรักของสาวทอผ้า” ในหลายมิติ ทั้งงานฝีมือ ความรัก และวิถีท้องถิ่น จัดแสดงที่ อาคารไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00-20.00 น.

11.นิทรรศการโต๊ะศรีจันทร์ (Srichan Through Food Exhibition) โดย A49: นิทรรศการสูตรลับตำรับศรีจันทร์ที่เล่าผ่าน “โต๊ะอาหาร” ในวาระต่างๆ ซึ่งเต็มไปด้วยจานอร่อยหลากหลาย จัดแสดงที่ ตลาดบางลำพู ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00-20.00 น.

s__217636886

12.หมอลำบาร์ (Molam Bar Installation) โดย Thorr x JUNSEKINO Architect and Design x dps Sound & Light x IjetDo: การสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน ตั้งแต่ อุตสาหกรรมอาหารอีสาน, อุตสาหกรรมบันเทิงอีสาน, อุตสาหกรรมการออกแบบและงานฝีมือ จัดแสดงที่ โรงแรมแกรนด์โฮเต็ล ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00-22.00 น.

s__217636889

13. ตลาดดีคัก (D-Kak Market) ตื่นตามตื่นใจกับตลาดนัดสร้างสรรค์ กว่า 60 ร้านค้า ณ เอ็ม สเปซ บาย ฌาร์ม (M Space by Charm) ย่านกังสดาล ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00-22.00 น.

14. กิจกรรมทัวร์ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative District Tour): ชมย่านอย่างสร้างสรรค์ในหลากหลายมิติ ทั้ง การท่องเที่ยวจากกลุ่มคนเปราะบาง เพื่อเป็นโอกาสทางอาชีพ การเที่ยวชมฟาร์มวิถีเกษตรสร้างสรรค์ที่แสนรื่นรมย์ สนุกกับเวิร์กช็อปอาหารที่ได้เรียนรู้ตั้งแต่วิถีเกษตรปลอดภัย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

s__217636890

15. ทัวร์เส้นทางการท่องเที่ยวอีสาน (Isan Route Tour) : ท่องเที่ยวชุมชนเก่าแก่ สัมผัสวิถีอีสานทั่วภูมิภาค อาทิ ขอนแก่น สกลนคร สารคาม