ครม. ปรับ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" เพิ่มวงเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อคนต่อวัน พร้อมขยายถึง 30 พ.ย. 64

ครม. ปรับ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" เพิ่มวงเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อคนต่อวัน พร้อมขยายถึง 30 พ.ย. 64

ครม. ปรับ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" เพิ่มวงเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อคนต่อวัน พร้อมขยายถึง 30 พ.ย. 64
Infoquest

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ดังนี้

  1. ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รับการสนับสนุน e-Voucher จากเดิมระหว่างวันที่ 1 ก.ค. ถึงวันที่ 30 ก.ย.64 เป็นตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.ถึงวันที่ 30 พ.ย.64
  2. เพิ่มวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ ไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.-30 พ.ย. 64 โดยยังจำกัดวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน
  3. ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ จากเดิมที่ไม่เกิน 4 ล้านคน มาเป็นไม่เกิน 1.4 ล้านคน ทำให้กรอบวงเงินโครงการฯ ลดลงจาก 28,000 ล้านบาท เป็น 9,800 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 18,200 ล้านบาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มีการคาดการณ์ว่าจากการประกาศข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) ที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ของประเทศเปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 20.00 น. และเปิดให้เฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าต้องปิดชั่วคราว จึงมีผลให้อาจจะมีผู้ใช้สิทธิน้อยลงจึงมีการปรับเปลี่ยนโครงการเพื่อความเหมาะสม