คนละครึ่งเฟส 3 กรุงไทยแจ้งปรับปรุงรายการ "โอนเงินซ้ำ" กับบางร้านค้า

คนละครึ่งเฟส 3 กรุงไทยแจ้งปรับปรุงรายการ "โอนเงินซ้ำ" กับบางร้านค้า

คนละครึ่งเฟส 3 กรุงไทยแจ้งปรับปรุงรายการ "โอนเงินซ้ำ" กับบางร้านค้า
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงไทยแจ้งขอปรับปรุงรายการ “โอนเงินซ้ำ” กับบางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3

ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า จากการเปิดใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 พบว่า ประชาชนมีการใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยร้านค้าใช้แอปพลิเคชั่นถุงเงิน ในการรับชำระเงิน ซึ่งระบบจะทำการสรุปยอดร้านค้าทุกสิ้นวัน เพื่อทำการโอนเงินให้ร้านค้าในวันถัดไป

โดยเมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 16.00 น. ระบบฮาร์ดแวร์สำหรับการโอนเงินแบบ bulk payment ของธนาคารเกิดขัดข้อง และระหว่างที่ทำการแก้ไขเกิดการโอนเงินซ้ำซ้อนให้กับบางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ซึ่งเป็นการชำระเงินเกินกว่ายอดที่มีการใช้จ่ายจริงให้กับร้านค้า โดยระบบได้ตรวจพบและแก้ไขในเวลาอันรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม มีร้านค้าบางส่วนที่ยังไม่สามารถแก้ไขรายการได้ ธนาคารจึงจะดำเนินการติดต่อร้านค้าดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่พนักงานที่ได้รับมอบหมายผ่านทางโทรศัพท์ หรือนัดเข้าพบลูกค้า เพื่อชี้แจงรายละเอียดและขอปรับปรุงรายการให้ถูกต้องต่อไป ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้