ขั้นตอนลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 3" ที่ www.คนละครึ่ง.com แบบละเอียดพร้อมภาพประกอบ

ขั้นตอนลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 3" ที่ www.คนละครึ่ง.com แบบละเอียดพร้อมภาพประกอบ

ขั้นตอนลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 3" ที่ www.คนละครึ่ง.com แบบละเอียดพร้อมภาพประกอบ

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 3" ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ชิง 3,000 บาท แบบละเอียดพร้อมภาพประกอบ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อขอรับสิทธิ์ 3,000 บาท โดยสามารถลงทะเบียนได้ทั้งเว็บไซต์ และแอปฯ เป๋าตัง ตั้งแต่เช้าวันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์ผ่านร้านค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

วิธีการสมัครคนละครึ่งเฟส 3 สำหรับ คนเก่า-คนใหม่

 • คนใหม่ ที่ไม่เคยได้สิทธิ์ สมัครผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com 
 • คนเก่า ที่เคยได้สิทธิ์ในเฟสก่อน สมัครผ่านแอปเป๋าตัง หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com อย่างใดอย่างหนึ่ง

คุณสมบัติคนละครึ่งเฟส 3 

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)

ขั้นตอนการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com มีวิธีดังนี้

 1. ลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 3" เข้าเว็บไซต์  www.คนละครึ่ง.com
 2. คลิกเลือก "ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน"
  หน้าแรกเว็บ www.คนละครึ่ง.comหน้าแรกเว็บ www.คนละครึ่ง.com
 3. อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ให้ครบถ้วน
 4. จากนั้น ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง "ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น"
 5. กด "ยืนยัน"
  หน้าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เว็บ www.คนละครึ่ง.com
  หน้าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เว็บ www.คนละครึ่ง.comหน้าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เว็บ www.คนละครึ่ง.com
 6. กรอกข้อมูลส่วนตัว

  ส่วนที่ 1
  ข้อมูลตามบัตรประชาชน
              - ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล
              - หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
              - รหัสหลังบัตรประชาชน 12 หลัก
              - วันเดือนปีเกิด
  ส่วนที่ 2 เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับยืนยันลงทะเบียนและใช้งานแอปฯเป๋าตัง)
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลอาชีพ
             - อาชีพ/การทำงานหลัก
             - ลักษณะงานมีนายจ้างหรือไม่
             - ประเภทค่าตอบแทนของรายได้หลัก
             - รูปแบบค่าตอบแทนของรายได้หลัก
             - รายได้จากรายได้หลักต่อเดือน
             - มีอาชีพเสริมหรือไม่

 7. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กด "ปุ่มลงทะเบียน"
  หน้ากรอกข้อมูลส่วนตัว เว็บ www.คนละครึ่ง.comหน้ากรอกข้อมูลส่วนตัว เว็บ www.คนละครึ่ง.com
 8. ระบบจะให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนอีกครั้งก่อนกด "ยืนยัน"
  หน้าตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว เว็บ www.คนละครึ่ง.comหน้าตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว เว็บ www.คนละครึ่ง.com

 9. ระบบจะส่งรหัส OTP เข้าโทรศัพท์มือถือ ให้กรอกรหัส OTP ภายในเวลาที่กำหนดก่อนกดยืนยัน
  หน้ากรอก OTP www.คนละครึ่ง.comหน้ากรอก OTP www.คนละครึ่ง.com

 10. ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้รอการแจ้งผลผ่าน SMS ภายใน 3 วัน
  ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว www.คนละครึ่ง.comระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว www.คนละครึ่ง.com

หลังจากได้รับข้อความว่า "ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป ทั้งนี้โครงการจะแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการผ่าน SMS/แอปฯเป๋าตัง ภายใน 3 วัน" แสดงว่า ท่านได้ลงทะเบียนเสร็จสมิบูรณ์แล้ว ขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งคือ ต้องรอ sms เพื่อแจ้งผลต่อไป 

สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ที่จะได้รับคือ

 • รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ใช้สิทธิคนละครึ่งได้ 1,500 บาท

 • รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้สิทธิคนละ 1,500 บาท

รวมทั้งหมด 3,000 บาท ใช้ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

อ่านข่าวคนละครึ่งเฟส 3 เพิ่มเติม