ฑูตพาณิชย์ เปิดงาน Top Thai Brands 2021 โฮจิมินห์ เร่งดันสินค้าไทยสู่ตลาดเวียดนามสู้โควิด-19

ฑูตพาณิชย์ เปิดงาน Top Thai Brands 2021 โฮจิมินห์ เร่งดันสินค้าไทยสู่ตลาดเวียดนามสู้โควิด-19

ฑูตพาณิชย์ เปิดงาน Top Thai Brands 2021 โฮจิมินห์ เร่งดันสินค้าไทยสู่ตลาดเวียดนามสู้โควิด-19
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครโฮจิมินห์ โดย ดร.สุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการ สคต. ณ นครโฮจิมินห์ จัดงานแสดงสินค้า Top Thai Brand 2021 ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 6-9 พ.ค. 64 ณ ศูนย์แสดงสินค้า SECC นครโฮจิมินห์ โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนภาครัฐบาลและภาคเอกชนของเวียดนามและไทย เข้าร่วมงาน ได้แก่ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ฯ ของกระทรวงพาณิชย์ฯ (HTA ) ณ นครดานัง ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) และผู้บริหารกระทรวงการค้าและการลงทุนของเวียดนามให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

7564_210508_0

7564_210508ดร.สุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการ สคต. ณ นครโฮจิมินห์

ภายในงานมีผู้นำเข้า ผู้กระจายสินค้าไทยในเวียดนามเข้าร่วมแสดงสินค้าและเจรจาการค้าโดยมีเป้าหมายในการเร่งผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเวียดนาม ในกลุ่มสินค้าศักยภาพของไทย ได้แก่ สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเครื่องสำอาง สินค้าเพื่อสุขภาพ และสินค้าแฟชั่น นอกจากนี้ยังมีคูหาของทีมประเทศไทย และคูหาของร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select เข้าร่วมงานรวม 102 คูหา

7564_210508_3

ทั้งนี้ นอกจากการจัดแสดงสินค้าและขายสินค้าของผู้นำเข้าสินค้าไทยแล้ว ภายในงานฯ ยังมีการจัดกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ (online) ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้นำเข้าเวียดนามอีกด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ช่วยผู้ประกอบการไทยให้สามารถขยายตลาดไปยังเวียดนามในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่มีข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยได้คัดเลือกสินค้าศักยภาพของไทยมาจัดแสดงตัวอย่างสินค้าและจัดให้เจรจาการค้าออนไลน์ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้นำเข้าเวียดนาม (Mirror & Mirror) รวมทั้งสิ้น 32 บริษัท ได้แก่ กาแฟสำเร็จรูปรูปแบรนด์ท่าช้าง เครื่องปรุงอาหารสำเร็จรูป เครื่องสำอาง เป็นต้น

7564_210508_5

coffee 7564_210508_1


นอกจากนี้ ยังมีคูหาเจรจาการค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการท้องถิ่นจากจังหวัดกาญจนบุรี รวม 10 บริษัท เพื่อให้ผู้ประกอบการในจังหวัดได้เจรจาการค้าโดยตรงกับผู้นำเข้าเวียดนาม อันเป็นการผลักดันสินค้าของจังหวัดสู่ต่างประเทศ และเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างเซลล์แมนประเทศ และเซลล์แมนจังหวัดตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์

7564_210508_2

ทั้งนี้ภายในงานฯ มีการแนะนำและเชิญเจ้าของร้านอาหารที่ได้รับตรา Thai Select ในนครโฮจิมินห์ และนครดานัง ขึ้นบนเวที เพื่อเป็นการให้เกียรติกับร้านที่ได้รับตรา Thai Select และเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับผู้เข้าร่วมงานในภาพรวม รวมทั้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์ทางการฑูต ไทย-เวียดนาม การแนะนำตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นต้น โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ในช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด โดย สคต. ณ นครโฮจิมินห์ จะเร่งผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเวียดนามต่อไป

7564_210508_4

7564_210508_6