"บินไทย"ฟันกำไรค่าเงินไตรมาสแรก 6 พันล้าน

"บินไทย"ฟันกำไรค่าเงินไตรมาสแรก 6 พันล้าน
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

"การบินไทย" เดินแผนปรับกลยุทธ์รับความเสี่ยงค่าเงินบาทแข็งค่า จัดระเบียบสกุลเงินสำหรับรายจ่าย และเพิ่มรายได้เงินบาทต่อเนื่อง เผยฟันกำไรค่าเงินกว่า 6 พันล้านบาท หนุนกำไรสุทธิไตรมาสแรก ปี"56 เกือบ 8.3 พันล้าน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 58% มากกว่ากำไรสุทธิตลอดปี"55 ที่ปิดไป 6.5 พันล้านบาท

นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทยังคงเดินหน้าบริหารความเสี่ยงขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการทำประกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันในเชิงรุก รวมถึงการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง ประเทศ ด้วยกลยุทธ์การจัดรายจ่ายโดยใช้เงินสกุลเดียวกับรายได้ให้มากที่สุด รวมถึงการขยายสัดส่วนรายได้ในส่วนของเงินบาทที่แข็งค่าอย่างรวดเร็วในช่วง ไตรมาสแรกของปี เพื่อสร้างสมดุลและลดผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าวรวมถึงการพิจารณาการกู้ เงินพร้อมกับปรับโครงสร้างเงินกู้ให้มีสกุลเงินสอดคล้องกับเงินสดสุทธิจาก การดำเนินงานและเพิ่มเป็นการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังได้ขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศของการบินไทยสมายล์เพิ่มขึ้น ได้แก่ กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ กรุงเทพฯ-อาห์เมดาบัด ตั้งแต่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา และได้เปิดเส้นทางภูเก็ต-นิวเดลี ภูเก็ต-มุมไบ และภูเก็ต-กัวลาลัมเปอร์ ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาอีกด้วย

นาย สรจักรยังกล่าวถึงผลประกอบการของบริษัทในช่วงไตรมาสแรกของปีด้วยว่า การบินไทยและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยบริษัท ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด บริษัท วิงสแปนเซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด และบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด มีกำไรจากการดำเนินงานที่ 4,443 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 180 ล้านบาท คิดเป็น 3.9% เนื่องจากการเติบโตของรายได้มีอัตราต่ำ กว่าค่าใช้จ่าย โดยมีรายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น แต่รายได้ค่าระวางขนส่งลดลงเพราะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลังขยายการผลิตและค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้น

แม้ จะมีค่าเสื่อมราคาลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้งานเครื่องบิน จาก 15 ปี เป็น 20 ปีก็ตาม นอกจากนี้ ยังมีการปรับด้อยค่าเครื่องบินรอการขาย จำนวน 2,260 ล้านบาท เป็นผลให้กำไรก่อนกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ มีจำนวน 1,903 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3,011 ล้านบาท หรือ 61.3%

"แม้จะมีกำไรจากการ ดำเนินงานลดลง แต่ในไตรมาสแรกของปีนี้ การบินไทยและบริษัทย่อยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 6,129 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,602 ล้านบาท เป็นผลให้การบินไทยและ บริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 8,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,054 ล้านบาท คิดเป็น 58.3% แบ่งเป็นกำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 8,283 ล้านบาท"

นาย สรจักรกล่าวเพิ่มเติมว่า กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นของการบินไทยในไตรมาสแรกนี้ เป็นผลจากการที่ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2556 มีแนวโน้มขยายตัว แม้เศรษฐกิจยุโรปจะยังซบเซาอย่างต่อเนื่อง แต่เศรษฐกิจในเอเชียเติบโตได้ดี และเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้น ทำให้ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินในไตรมาสแรกของปียังคงเติบโต จากการเพิ่มขึ้นของการขนส่งผู้โดยสาร ทั้งการขนส่งสินค้าทางอากาศก็เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวบ้าง

นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสแรกของปี การบินไทยได้รับมอบเครื่องบินใหม่ 5 ลำ เพื่อทดแทนเครื่องบินเก่าที่ปลดระวาง โดยมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 5.5% ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 7.7% และมีอัตราการบรรทุกผู้โดยสารที่ดี เฉลี่ยที่ 79.8% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 78.2%