ไปรษณีย์ไทย ปรับเวลาเปิด-ปิด ทั่วประเทศ เริ่ม 19 เม.ย. นี้ มีที่ไหนบ้างเช็กเลย

ไปรษณีย์ไทย ปรับเวลาเปิด-ปิด ทั่วประเทศ เริ่ม 19 เม.ย. นี้ มีที่ไหนบ้างเช็กเลย

ไปรษณีย์ไทย ปรับเวลาเปิด-ปิด ทั่วประเทศ เริ่ม 19 เม.ย. นี้ มีที่ไหนบ้างเช็กเลย
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการของที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดยที่ทำการไปรษณีย์ขนาดใหญ่ใน กรุงเทพฯ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัด เปิดให้บริการไม่เกินเวลา 18:00 น. ที่ทำการไปรษณีย์สาขาทั่วไป เปิดให้บริการไม่เกินเวลา 17:00 น. และที่ทำการไปรษณีย์ในห้างสรรพสินค้า สนามบิน และภายในปั๊มน้ำมัน เปิดให้บริการถึงเวลา 19:00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เวลาทำการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ทำการไปรษณีย์และเวลาที่เปิดให้บริการได้ที่ https://kbms.thailandpost.com/portal