คลังปลื้ม! คนแห่ใช้สิทธิเราชนะ เม็ดเงินสะพัดทะลุ 60,000 ล้านบาท

คลังปลื้ม! คนแห่ใช้สิทธิเราชนะ เม็ดเงินสะพัดทะลุ 60,000 ล้านบาท

คลังเผยวันหยุดมาฆบูชา คนแห่ใช้สิทธิเราชนะมากกว่า 21,600 ล้านบาท หนุนยอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นทะลุกว่า 66,000 ล้านบาท

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงจำนวนผู้ใช้สิทธิในโครงการเราชนะว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ 29.9 ล้านคน มีมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 66,897.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” (ร้านธงฟ้าฯ) ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมากกว่า 1.1 ล้านกิจการ โดยส่วนใหญ่เป็นวงเงินสิทธิ์ผ่านร้านธงฟ้าฯ ร้านค้าทั่วไป และอื่นๆ และร้านอาหารและเครื่องดื่ม ตามลำดับ

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า ในช่วงวันหยุดมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้สิทธิในโครงการเราชนะใช้จ่ายเป็นวงเงินรวมมากกว่า 21,600 ล้านบาท