เปิดจุดรับลงทะเบียนเราชนะ ช่วยกลุ่มไร้สมาร์ทโฟน-กลุ่มเปราะบาง ที่คลังจังหวัด 76 ทั่วไทย

เปิดจุดรับลงทะเบียนเราชนะ ช่วยกลุ่มไร้สมาร์ทโฟน-กลุ่มเปราะบาง ที่คลังจังหวัด 76 ทั่วไทย

เพิ่มจุดลงทะเบียนเราชนะช่วยกลุ่มไร้สมาร์ทโฟน และกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่สำนักงานคลังจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัดทั่วไทย เริ่ม 22 ก.พ.-5 มี.ค. 64

นางนิโลบล แวววับศรี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง โฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางให้สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะประธานผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เปิดจุดบริการลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ระหว่างวันที่ 22 ก.พ.-5 มี.ค. 64 ณ สถานที่ตั้งของสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในวัน เวลาราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเพิ่มจุดบริการให้แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว อีกทั้งเป็นการลดความแออัดของผู้รับบริการ ที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย

ขณะนี้สำนักงานคลังจังหวัดได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่และเจ้าหน้าที่สำหรับการให้บริการรับลงทะเบียน และอธิบดีกรมบัญชีกลางมีความห่วงใยและเน้นย้ำให้คลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

help