ฑูตพาณิชย์จัดงาน Top Thai Brands 2020 ณ นครโฮจิมินห์ สื่อนอกยกเป็นงานใหญ่สุดในเวียดนาม

ฑูตพาณิชย์จัดงาน Top Thai Brands 2020 ณ นครโฮจิมินห์ สื่อนอกยกเป็นงานใหญ่สุดในเวียดนาม

ฑูตพาณิชย์จัดงาน Top Thai Brands 2020 ณ นครโฮจิมินห์ สื่อนอกยกเป็นงานใหญ่สุดในเวียดนาม
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ จัดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2020 ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 17-20 ก.ย. 63 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้างานแรกที่ได้รับอนุญาตให้จัดงานแสดงสินค้าภายหลังการแพร่ระบาดจากสถานการณ์ COVID-19 ระลอกที่ 2 ในเวียดนาม

โดยมีพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ 17 ก.ย. 63 ได้รับเกียรติจากผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนของประเทศเวียดนามและไทยเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งผู้แทนภาครัฐและเอกชนของเวียดนามและต่างประเทศที่เข้าร่วมงานฯ ต่างชื่นชมความพร้อมของไทยที่สามารถจัดงานแสดงสินค้าได้เป็นงานแรกหลังจากรัฐบาลเวียดนามอนุญาตให้จัดงานได้ ซึ่งเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การจำหน่ายสินค้าไทย อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการไทย โดยสื่อชั้นนำของเวียดนามยกให้เป็นงานแสดงสินค้าไทยที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม 

s__53387342

ทั้งนี้ สคต. ได้ประสานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อมาประจำภายในงานฯ และนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดมาใช้ ได้แก่ ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และแจกหน้ากากอนามัย เป็นต้น

ภายในงานมีคูหาแสดงสินค้าจากผู้นำเข้าสินค้าไทยในเวียดนาม คูหาโครงการ IDEA LAB จากสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก (สนม) ซึ่งผู้นำเข้าเวียดนามในความสนใจเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีนวัตกรรมใหม่ อีกทั้งยังมีนิทรรศการประชาสัมพันธ์ อาทิ ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark และ Thai SELECT คูหาแสดงศักยภาพสินค้าเกษตรไทย (Thai Agricultural Products) เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 115 คูหา จาก 55 บริษัทต่อหน่วยงาน

23963_200924_0

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ ของ ฑูตพาณิชย์จัดงาน Top Thai Brands 2020 ณ นครโฮจิมินห์ สื่อนอกยกเป็นงานใหญ่สุดในเวียดนาม