บาดตาเซียน : 14/02/2012 แค่เอามาวิเคราะห์ - เผื่อกรณีที่ จะขึ้น ... (ฺBAY)