ปี 55 บจ.จ่ายเงินปันผลรวม 3.41 แสนล.

ปี 55 บจ.จ่ายเงินปันผลรวม 3.41 แสนล.
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ณ 15 มี.ค. 2556 มีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ประกาศจ่ายเงินปันผลปี 2555 แล้ว 357 แห่ง รวม 341,407 ล้านบาท บริษัทจดทะเบียนที่จ่ายเงินปันผลเป็นบริษัทใน SET (ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์) 300 แห่ง มูลค่า 339,066 ล้านบาท และ mai 57 แห่ง มูลค่า 2,341 ล้านบาท ภาพรวมอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 2.77% และอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) 47.02% โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและลงทุนในประเทศ มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเติบโตอย่างโดดเด่น ทั้งนี้ หากไม่นับรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นกรณีพิเศษเพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนของ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) เมื่อปี 2554 ซึ่งมีมูลค่า 38,974 ล้านบาทแล้ว จะพบว่า มูลค่าการจ่ายเงินปันผลปี 2555 ที่บริษัทจดทะเบียนประกาศจ่ายแล้วจนถึงปัจจุบัน ได้ทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และสูงสุดเป็นประวัติการณ์เรียบร้อยแล้วสำหรับบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่จ่ายเงินปันผลสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปตท. (PTT), แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC), ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP), พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ซึ่งทั้ง 5 บริษัท จ่ายเงินปันผลรวม 121,345 ล้านบาท คิดเป็น 35.79% ของยอดรวมใน SETส่วนบริษัทจดทะเบียนใน mai ที่จ่ายเงินปันผลสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH), ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง (UEC) ,เกียรติธนาขนส่ง (KIAT) ,โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ (GFM) และบรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (BROOK) ทั้ง 5 บริษัท จ่ายเงินปันผลรวม 740 ล้านบาท คิดเป็น 31.62% ของยอดรวมใน mai

เรื่องล่าสุดของหมวด ข่าวเศรษฐกิจ / ธุรกิจ

ดูหมวด ข่าวเศรษฐกิจ / ธุรกิจ ทั้งหมด