ตรวจสลากออมสินพิเศษ 2 ปี – พิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2563

ตรวจสลากออมสินพิเศษ 2 ปี – พิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2563

ตรวจสลากออมสินพิเศษ 2 ปี – พิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2563
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล ปี ประจำวันที่ สิงหาคม 2563

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 201 B 1959080

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 201 อ 4384121

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 400 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

0304158 2768435 5541941 6071620 6746105

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201-204 620 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 205-206 180 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

0319709 0841590 1989794 2952667 3076700
3699592 5578419 6028759 6374445 8984754

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

0428857 0591971 0770573 1033537 1334105
1457083 4976533 5536608 6259855 6933990
7347078 8305449 8518118 8616397 8700568

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201-202 46,786 อันดับ อันดับละ 100 บาท
งวดที่ 203-204 12,790 อันดับ อันดับละ 80 บาท
งวดที่ 205-206 17,386 อันดัย อันดับละ 60 บาท

4855

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201-202 467,836 อันดับ อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 203-204 127,874 อันดับ อันดับละ 40 บาท
งวดที่ 205-206 173,843 อันดับ อันดับละ 25 บาท

842