www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เปิดให้ลงทะเบียนชิงส่วนลดที่พัก-เที่ยว-เดินทาง ตั้งแต่ 6 โมงเช้า

ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เปิดให้ชิงส่วนลดที่พัก-เที่ยว-เดินทาง ตอนไหน

ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เปิดให้ชิงส่วนลดที่พัก-เที่ยว-เดินทาง ตอนไหน

เราเที่ยวด้วยกัน เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่ 15 ก.ค. 63 เวลา 06.00 น. เพื่อชิงสิทธิ์ส่วนลดที่พักจำกัด 5 ล้านสิทธิ์และตั๋วเครื่องบิน 2 ล้านสิทธิ์

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ในการท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก 40% (สูงสุด 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน หรือ 5 คืน) จำกัดสิทธิ์ที่พัก 5,000,000 สิทธิ์ และส่วนลดตั๋วเครื่องบิน 40% โดยรัฐจะจ่ายคืนให้ทีหลังจำนวน 2,000,000 สิทธิ์ โดยผู้ลงทะเบียนจะได้ใช้เดินทางได้จริงตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. - 31 ต.ค. 63

ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลเปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา โดย Sanook Money ขอมาทวนการลงทะเบียนของประชาชนที่ต้องการได้สิทธิประโยชน์อีกรอบหนึ่ง

"เริ่มในวันที่ 15 ก.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. ทุกวัน"

อ่านข่าวเกี่ยวกับโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" เพิ่มเติม