ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร ข้าราชการ 91,000 คน ต้องทำเรื่องขอหักเงินคืนมั้ย?

ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร ข้าราชการ 91,000 คน ต้องทำเรื่องขอหักเงินคืนมั้ย?

ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร ข้าราชการ 91,000 คน ต้องทำเรื่องขอหักเงินคืนมั้ย?

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยกรณีข้าราชการทำเกษตรเป็นอาชีพเสริมกว่า 91,000 คน ไม่ต้องไปแจ้งกรมบัญชีกลางให้หักเงินคืน เพราะกระทรวงยังไม่ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. โอนเงิน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีที่ข้าราชการ และพนักงานราชการที่ทำการเกษตรเป็นอาชีพเสริม 91,426 คน ซึ่ง ครม. มีมติไม่ให้รับเงินเยียวยานั้น ไม่ต้องแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อหักเงินคืน เพราะกระทรวงเกษตรฯ ยังไม่ได้ส่งรายชื่อไปให้ทาง ธ.ก.ส. จ่ายเงินเยียวยา

อ่านเรื่อง เงินเยียวยาเกษตรกร ต่อที่นี่