คลังย้ำ เราไม่ทิ้งกัน จ่ายแค่ 3 เดือน ไม่ขยายตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

คลังย้ำ เราไม่ทิ้งกัน จ่ายแค่ 3 เดือน ไม่ขยายตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
Infoquest

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน ว่าจะดำเนินการตามกรอบเวลา 3 เดือนตามแผนเดิม (เดือน เม.ย.-มิ.ย. 63) ไม่แจกเงินเพิ่มอีก 1 เดือน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันถึงการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้มีอาชีพอิสระ ที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ตามมาตรการเราไม่ทิ้งกัน 15 ล้านคน ยังคงเป็น 3 เดือนตามเดิม คือ ตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย.63 เท่านั้น โดยจะไม่แจกเงินเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน แม้ว่ารัฐบาลจะมีการประกาศขยายเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่อไปจนถึง 30 มิ.ย.63 ก็ตาม

ทั้งนี้ โครงการเราไม่ทิ้งกัน ได้จ่ายเงินเยียวยาให้ผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับสิทธิจำนวน 15 ล้านคน ใช้งบประมาณ 2.4 แสนล้านบาท ประกอบด้วย เงินงบประมาณในปี 2563 จำนวน 7 หมื่นล้านบาท และเงินกู้จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท อีกจำนวน 1.7 แสนล้านบาท

อ่านเรื่อง เราไม่ทิ้งกัน ต่อที่นี่