เยียวยาเกษตรกร รับ 5,000 บาท ฟันธง! ข้าราชการ-ข้าราชการบำนาญหมดสิทธิ์

เยียวยาเกษตรกร รับ 5,000 บาท ฟันธง! ข้าราชการ-ข้าราชการบำนาญหมดสิทธิ์

เยียวยาเกษตรกร รับ 5,000 บาท ฟันธง! ข้าราชการ-ข้าราชการบำนาญหมดสิทธิ์

ข้าราชการ-ลูกจ้าง-ข้าราชการบำนาญ ที่ทำเกษตรไม่เข้าข่ายรับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท หากตรวจพบว่ารับเงินแล้วต้องถูกหักคืนกระทรวงการคลังต่อไป

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. รับทราบเจตนาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 2/2563 เรื่องโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (กรณีข้าราชการ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและความชัดเชนในทางปฏิบัติ จึงขอย้ำว่า การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกร และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพ

ดังนั้น ข้าราชการ ข้าราชการประจำและลูกจ้าง รวมถึงข้าราชการบำนาญ ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้มาตรการดังกล่าว เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการของภาครัฐอยู่แล้ว

หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มข้าราชการดังกล่าวแล้ว ขอให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกับกรมบัญชีกลาง พิจารณาดำเนินการหักเงินจากค่าตอบแทนคืนกระทรวงการคลังต่อไป อย่างไรก็ตามทางกระทรวงเกษตรฯ รายงานว่า ยังไม่มีการโอนเงินให้กลุ่มนี้แต่อย่างใด

อ่านเรื่อง เงินเยียวยาเกษตรกร ต่อที่นี่