เยียวยาเกษตกร รับ 15,000 บาท สรุปผู้ประกันตนมาตรา 33 – ข้าราชการบำนาญ ได้สิทธิ์มั้ย

เยียวยาเกษตกร รับ 15,000 บาท สรุปผู้ประกันตนมาตรา 33 – ข้าราชการบำนาญ ได้สิทธิ์มั้ย

เยียวยาเกษตกร รับ 15,000 บาท สรุปผู้ประกันตนมาตรา 33 – ข้าราชการบำนาญ ได้สิทธิ์มั้ย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ำชัดผู้ประกันตนมาตรา 33 และข้าราชการบำนาญ ไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และข้าราชการบำนาญไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยการจ่ายเงิน 15,000 บาทว่า ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ถูกพักงานหรือเลิกจ้างทางสำนักงานประกันสังคมจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลอยู่แล้ว ซึ่งมาตรการเยียวยาเกษตรกรนั้นไม่ได้ให้สิทธิ์ในส่วนของแรงงานภาคเกษตรกรที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรการ 33 เช่นเดียวกับข้าราชการบำนาญ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้กำหนดไว้ว่า ข้าราชการบำนาญไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว

ดังนั้น กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์จึงมีหน้าที่รวบรวมบัญชีรายชื่อเกษตรกร ไม่ใช่ผู้กำหนดว่าใครจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรหรือไม่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเยียวยาให้ได้มากที่สุด

อ่านเรื่อง เงินเยียวยาเกษตรกร ต่อที่นี่