เช็กสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร รับ 15,000 บาท เช็กเต็มตามีกลุ่มไหนได้เงินบ้าง?

เช็กสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร รับ 15,000 บาท เช็กเต็มตามีกลุ่มไหนได้เงินบ้าง?

ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรรับ 15,000 บาท เช็กได้ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th จะรู้ทันทีว่าอยู่กลุ่มไหนแล้วมีสิทธิ์ได้รับเงินหรือเปล่า

เพจเฟซบุ๊กสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โพสต์ข้อความถึงมาตรการเยียวยาเกษตรกรโดยระบุรายละเอียดดังนี้

เกษตรกรที่รับเงินเยียวยา 5,000 บาท แบ่งเป็นดังนี้

กลุ่มที่ 1

  • เกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนภายใน 30 เม.ย. 63 ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลังและตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ รัฐ แบ่งเป็นการโอนเงินจาก ธ.ก.ส. เป็น 2 ชุด
    • ชุดที่ 1 ธ.ก.ส.โอนเงินเรียบร้อยแล้วประมาณ 3.2 ล้านราย (ณ วันที่ 21 พ.ค. 63)
    • ชุดที่ 2 จำนวน 3.5 ล้านราย เริ่มโอนแล้วบัดนี้ ถึง 29 พ.ค.63

(สามารถอุทธรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิ.ย. 63)

กลุ่มที่ 2

  • เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1-15 พ.ค. 63 กลุ่มนี้มีประมาณ 1.57 ล้านราย สามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาได้ ในวันที่ 27 พ.ค. 63 และคาดว่าจะจ่ายเงินได้ภายในสิ้นเดือน พ.ค. 63

(เริ่มอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ 31 พ.ค.- 5 มิ.ย. 63)

กลุ่มที่ 3

  • เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกแต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายใน 15 พ.ค. 63 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อน 30 มิถุนายน 63 ซึ่งมีจำนวนอยู่ประมาณ 1.3 แสนคน จะได้รับเงินทีเดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท

(สามารถอุทธรณ์ได้จนถึง 31 ก.ค. 63)

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ ตรวจสอบผลการโอนเงิน แจ้งช่องทางการโอนเงิน ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้ที่ www.moac.go.th

อ่านเรื่อง เงินเยียวยาเกษตรกร ต่อที่นี่