เยียวยาเกษตรกร ธ.ก.ส. เผยยอดโอนเงิน 5,000 บาท ล่าสุด 1.6 หมื่นล้านบาท กว่า 3.2 ล้านคน

เยียวยาเกษตรกร ธ.ก.ส. เผยยอดโอนเงิน 5,000 บาท ล่าสุด 1.6 หมื่นล้านบาท กว่า 3.2 ล้านคน

เยียวยาเกษตรกร ธ.ก.ส. เผยยอดโอนเงิน 5,000 บาท ล่าสุด 1.6 หมื่นล้านบาท กว่า 3.2 ล้านคน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผย ธ.ก.ส. จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรแล้ว 3.2 ล้านคน จำนวนเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท แนะตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการเยียวยาเกษตรกรรายละ 15,000 บาท แบ่งจ่าย 3 งวด งวดละ 5,000 บาท ให้กับกลุ่มเป้าหมายกว่า 10 ล้านคน ว่า ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่ 15-22 พ.ค. นี้ ให้กับเกษตรกรที่มีสิทธิ์แล้ว 3,222,952 ล้านคน เป็นจำนวนเงิน 16,115 ล้านบาท โดยจังหวัดนครปฐมมีผู้ได้รับเงินเยียวยาแล้วจำนวน 13,881 คน จำนวนเงิน 69.4 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาแต่ยังไม่สามารถโอนเงินได้อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ 97% ไม่พบบัญชีเงินฝาก ขอให้เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งเลขบัญชีรับโอนในเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยเร็ว ซึ่งเมื่อวันที่ 20 พ.ค. กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรกลุ่มที่ 1 รอบ 2 ให้ ธ.ก.ส. อีกจำนวน 3,519,434 ราย ซึ่งได้มีการวางแผนจ่ายตั้งแต่วันที่ 22-29 พ.ค. 63 ต่อไป

อ่านเรื่อง เงินเยียวยาเกษตรกร ต่อที่นี่