จิ้งหรีด แมลงเงินล้าน

จิ้งหรีด แมลงเงินล้าน
mcot

สนับสนุนเนื้อหา

การเลี้ยงจิ้งหรีดและแมงสะดิ้งสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในจังหวัดมหาสารคามนับสิบล้านบาท สำนักงานเกษตรจังหวัดจึงใช้หลักวิชาการส่งเสริมการเลี้ยงอย่างจริงจัง

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อที่บ้านมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีชาวบ้านกว่า 280 ครอบครัวยึดอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดและแมงสะดิ้ง จนมีผลผลิตออกสู่ตลาดวันละประมาณ 2,000-3,000 กิโลกรัม ทำรายได้เข้าหมู่บ้านได้ปีละประมาณ 60-70 ล้านบาท โดยแต่ละปีจะสามารถเลี้ยงได้ 4-5 รุ่น แต่ละรุ่นก็สร้างรายได้ถึง 16 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังเริ่มมีปัญหาการเลี้ยงเช่น การใช้สายพันธุ์เดิมทำให้เกิดโรค จนผลผลิตตกต่ำ ปัญหาค่าอาหารที่สูงขึ้น รวมทั้งปัญหาด้านการตลาด สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย

จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรขอนแก่น จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรด้านการเลี้ยงจิ้งหรีดและแมงสะดิ้ง

ตามหลักวิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรและเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น โดยหวังจะให้การเลี้ยงจิ้งหรีดและแมงสะดิ้งเป็นรายได้สำคัญของท้องถิ่นต่อไป