ลูกหนี้เฮ! เราไม่ทิ้งกัน สั่งห้ามเจ้าหนี้บังคับคดีเงินเยียวยา 5,000 บาท เหตุคนละกรณี

ลูกหนี้เฮ! เราไม่ทิ้งกัน สั่งห้ามเจ้าหนี้บังคับคดีเงินเยียวยา 5,000 บาท เหตุคนละกรณี

เพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน โดยระบุรายละเอียดดังนี้

ห้ามบังคับคดีเงินเยียวยา 5,000 บาทจากลูกหนี้

โดยผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากรัฐบาล เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอยู่ในสถานะลูกหนี้ของสถาบันการเงิน หรือเจ้าหนี้ประเภทต่างๆ มีคำถามว่า เงินที่ได้มานี้ เจ้าหนี้จะขอให้บังคับคดีหรือใช้หนี้คืนได้หรือไม่?

มาตรการสนับสนุน และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยชดเชยรายได้แก่ แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ รายละ 5,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 63) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 63 นับเป็นเงินสวัสดิการที่รัฐบาลจัดสรรให้กับผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพ ถือเป็นเบี้ยเลี้ยงชีพตามที่กฎหมายกําหนด

ดังนั้น เงินดังกล่าวจึงเป็นเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจึงไม่อาจบังคับคดีได้ ลูกหนี้โปรดจงสบายใจได้

ผู้มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี โทรศัพท์ 0 2881 4999 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม