ลงทะเบียน www.pwa.co.th ขอเงินประกันการใช้น้ำประปาคืน อยากรู้ได้เท่าไหร่ต้องเช็ก!

ลงทะเบียน www.pwa.co.th ขอเงินประกันการใช้น้ำประปาคืน อยากรู้ได้เท่าไหร่ต้องเช็ก!

ลงทะเบียน www.pwa.co.th ขอเงินประกันการใช้น้ำประปาคืน อยากรู้ได้เท่าไหร่ต้องเช็ก!

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ชวนผู้ลงทะเบียน www.pwa.co.th เพื่อขอเงินประกันการใช้น้ำประปาคืนว่าได้เท่าไหร่? เช็กง่ายๆ แค่เทียบขนาดมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำในแต่ละช่วงเวลาที่ลงนามในสัญญาใช้น้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แจกแจงรายละเอียดการคืนค่าประกันการใช้น้ำประปาคิดตามขนาดมาตรวัดน้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ในแต่ละช่วงเวลาที่ผู้ใช้น้ำได้ลงนามในสัญญาใช้น้ำประปากับ กปภ. โดยมีรายละเอียดแบ่งตามขนาดมาตรวัดน้ำแต่ละช่วงเวลาที่ลงนามในสัญญาใช้น้ำ แบ่งออกเป็น 4 ช่องตามตาราง

มาตรวัดน้ำ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

หน่วย: นิ้ว

ช่วงที่ 1

28 ก.พ. 2522 

ถึง

15 มี.ค.2524

ช่วงที่ 2

16 มี.ค. 2524

ถึง

27 เม.ย. 2540

ช่วงที่ 3

28 เม.ย. 2540

ถึง 

30 ก.ย. 2549

ช่วงที่ 4

1 ต.ค. 2549

ถึง

ปัจจุบัน

1/2"

100

200

400

500

3/4"

200

300

600

1,000

1"

300

600

1,500

1,500

1 1/2"

600 

1,500

3,000

3,000

2"

1,200

2,000

4,000

4,000

2 1/2"

2,400

2,500

4,000

4,000

3"

4,800

5,000

10,000

10,000

4"

9,600

10,000

15,000

15,000

6"

20,000

21,000

21,000

21,000

8"

-

-

30,000

30,000

 

ผู้ใช้น้ำสามารถลงทะเบียนออนไลน์ขอคืนค่าประกันการใช้น้ำผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้

  • เว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th

  • แอปพลิเคชั่น PWA1662

  • Line Official @PWAThailandตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

446125

อ่านเรื่องขอรับเงินประกันการใช้น้ำประปาคืนต่อที่นี่