คลังฮึ่ม! ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน คนไม่เข้าเกณฑ์ดันได้ 5,000 บาท ถ้าไม่คืนจะเกิดอะไรขึ้น

คลังฮึ่ม! ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน คนไม่เข้าเกณฑ์ดันได้ 5,000 บาท ถ้าไม่คืนจะเกิดอะไรขึ้น

โฆษกกระทรวงการคลัง เตือนผู้ที่ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยกรอกข้อมูลปลอม แล้วได้รับเงิน 5,000 บาท หากตรวจสอบแล้วว่าผิดจริง ต้องส่งเงินคืนภายใน 90 วัน

จากกรณีที่มีโลกโซเชียลแห่แชร์ Statement ว่าได้รับการโอนเงิน 5,000 บาท หลังลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยกรอกข้อมูลเท็จนั้น

จนหลายคนเกิดความสงสัยถึงประสิทธิภาพในการทำงานของระบบคัดกรองอย่าง AI ว่าสามารถเชื่อถือได้อีกหรือไม่ หรือเป็นโหว่ที่กระทรวงการคลังจะต้องเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดกรณีนี้ในครั้งต่อไป

ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า การคัดกรองผู้ที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนด้วยระบบ AI นั้นมีความแม่นยำค่อนข้างสูงและชัดเจน โดยระบบจะมีการตรวจสอบ 2 สเต็ป ได้แก่ การตรวจสอบเบื้องต้น (Pre-Audit) และ การตรวจสอบอย่างละเอียด (Post-Audit)

หากใช้ระบบการตรวจสอบแบบเข้มข้นมากๆ จะทำให้ผลการตรวจสอบแม่นยำ แต่มีข้อจำกัดด้านเวลาที่จะทำให้ทราบผลได้ล่าช้ากว่าปกติ กระทรวงการคลังเคยระบุข้อตกลง-เงื่อนไข ให้สำหรับผู้ที่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า

"ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินชดเชย ที่ได้รับไปแล้วคืนให้แก่รัฐภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการระงับสิทธิ์ดังกล่าว ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ให้การตัดสินของกระทรวงการคลังถือเป็นที่สุด"

เท่ากับว่า หากกระทรวงการคลังตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง (Post-Audit) พบว่า มีผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ดันลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com และได้รับเงิน 5,000 บาทไปแล้ว จะต้องคืนภายใน 90 วัน หากไม่ดำเนินการตามข้อตกลงก็จะตัดสิทธิ์ที่จะให้เงินชดเชยในเดือนถัดไปๆ (พ.ค.-มิ.ย.) ทันที และจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถึงที่สุด

อ่านเรื่องเราไม่ทิ้งกันต่อที่นี่